Start of content

Första åtalet väckt för bedrägeri vid korttidsstöd

En företrädare för ett företag inom transportbranschen fick drygt 300 000 kronor utbetalat som korttidsstöd från Tillväxtverket på felaktiga grunder. Nu åtalas företrädaren för grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. I åtalet ingår även ett yrkande om företagsbot på en halv miljon kronor.

Nyligen väckte åklagare vid EBM i Uppsala det första åtalet för omställningsstödsbrott som är kopplat till regeringens stödåtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av pandemin. Nu kommer det andra åtalet kopplat till stödåtgärderna, och det första som rör Tillväxtverkets korttidsstöd.

I ansökan om korttidsstöd får den ansökande svara på frågan om företaget som är föremål för korttidsstödet är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning.

– För att bli beviljad korttidsstöd krävs att det sökande företaget inte har så allvarliga ekonomiska svårigheter att det är på obestånd eller är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning. I sådana fall har det inte ansetts rimligt att staten går in med stöd, säger Gustav Nyström, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Det aktuella företaget är verksamt i transportbranschen och har sitt säte i Alingsås. I april 2020 ansökte företaget hos Tillväxtverket om korttidsstöd med cirka 308 000 kronor. I ansökan uppgavs att företaget inte var skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning. Ansökan beviljades och pengarna betalades ut.

Efteråt upptäckte bolagets revisor att pengarna betalats ut och konstaterade att företaget inte hade rätt till dem eftersom bolagets aktiekapital var helt förbrukat. Revisorn gjorde en anmälan till Ekobrottsmyndigheten.

En tid senare gjorde företrädaren ytterligare en ansökan om stöd, denna gång på cirka 78 000 kronor, och lämnade återigen samma felaktiga uppgift om kontrollbalansräkning. Dessa pengar hann aldrig betalas ut. Tillväxtverket har i efterhand återkrävt de pengar som tidigare betalats ut.

– Brottsmisstankarna gäller grovt bedrägeri och försök till bedrägeri. Jag påstår i båda fallen att företrädaren medvetet har vilselett Tillväxtverket genom att lämna felaktiga uppgifter i ansökningarna. Jag yrkar även att bolaget ska få en företagsbot om 500 000 kronor och näringsförbud mot företrädaren, säger Gustav Nyström.

Att Ekobrottsmyndigheten handlägger ett ärende som rör korttidsstöd är ett undantag. Det normala är att Ekobrottsmyndigheten handlägger misstänkta omställningsstödsbrott och att Åklagarmyndigheten handlägger ärenden om korttidsstöd. De flesta anmälningarna som gäller korttidsstöd görs av Tillväxtverket.

– I detta fallet bestämdes det att EBM skulle handlägga anmälan, säger Gustav Nyström.

Målnummer vid Alingsås tingsrätt, B 1873-20.

Publicerat 2021-03-19. Uppdaterat 2021-03-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se