Start of content

Första åtalet väckt för omställningsstödsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har väckt åtal för omställningsstödsbrott - det första åtalet hittills sedan lagen om omställningsstöd började gälla under 2020. En företrädare för ett bolag inom restaurangbranschen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i samband med ansökan om omställningsstöd. Bolaget fick därmed nästan 100 000 kronor utbetalt på felaktiga grunder.

Lagen om omställningsstöd började gälla i juni 2020. Lagen utgör en del av de åtgärder som har vidtagits för att begränsa de ekonomiska effekterna av Covid-19 och ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av pandemin. I samband med att lagen började gälla stod det klart att omställningsstödsbrottet skulle handläggas på EBM.

– Grunden för ansökan om omställningsstöd, som gällde perioden mars-april 2020, var att restaurangbolagets nettoomsättning hade minskat med mer än 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. Bolagets ansökan beviljades maskinellt av Skatteverket och stödet betalades ut. Därefter har Skatteverket gjort en efterkontroll där uppgifterna i ansökan har visat sig vara felaktiga, säger Lotta Boo, förundersökningsledare och kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Uppsala.

Bolaget driver två restauranger, men i sin ansökan om omställningsstöd har man redovisat uppgifter som bara gäller den ena restaurangen.

– Lägger man ihop omsättningen för båda restauranger så har inte omsättningen minskat med 30 procent eller mer, vilket är kravet för att bli beviljad omställningsstöd, säger Lotta Boo.

Skatteverket återkrävde därmed stödet och gjorde samtidigt en brottsanmälan till Ekobrottsmyndigheten.

– Brottsutredningen har bedrivits av utredare från Skattebrottsenheten med stöd av Dean Stomilovic som är en av våra ekorevisorer. Mot bakgrund av det som framkommit påstår jag att företrädaren för bolaget har uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan, vilket är brottsligt, säger Lotta Boo.

Målnummer vid Uppsala tingsrätt: B 1830-21.

Publicerat 2021-03-10. Uppdaterat 2021-03-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se