Start of content

Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.

Arbetet under 2020 i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

– En effektiv myndighetssamverkan är avgörande för att bekämpa den organiserade brottsligheten. EBM har ett fortsatt högt engagemang och deltar i den myndighetsgemensamma satsningen genom allt från underrättelsearbete, utredning och lagföring samt brottsförebyggande arbete. EBM har under 2020 deltagit i 22 av de 34 nationella insatser som beslutats av Operativa rådet, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Fortsatt fokus på brott mot välfärdssystemet

Arbetet med att begränsa att kriminella systematiskt bedrar och missbrukar våra väldfärdssystem fortsatte att prioriteras och utvecklas under 2020. Kravet på återbetalning till de som missbrukat systemet är på en betydligt högre nivå under 2020, än tidigare år.

Myndigheterna har under förra året fortsatt utveckla det brottsförebyggande arbetet, där flera myndigheter i ett koordinerat arbete kan göra stor skillnad. Även en fortsatt och utvecklad samverkan med kommunerna kommer vara en förutsättning för att stärka förmågan i arbetet mor den organiserade brottsligheten.

Satsningen i siffror (2015-2020)

Resultatet av arbetet i satsningen mot organiserad brottslighet sedan 2015 innebär att:

• Drygt 1 200 personer åtalats i tingsrätt (282 personer under 2020)

• 565 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år (145 fängelsedömda i sammanlagt 349 år under 2020)

• 670 miljoner kronor i höjning av skatt (101 miljoner under 2020)

• 274 miljoner kronor i utmätta tillgångar (35 miljoner under 2020)

• 140 miljoner kronor i återkrav (90 miljoner kronor under 2020)

• 287 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar (49 miljoner under 2020)

• Över 1,2 ton cannabis togs i beslag (cirka 500 kilo 2020), tillsamman med

• Drygt 340 kilo amfetamin (cirka 130 kilo under 2020)

• 130 kilo kokain (nästan 60 kilo under 2020)

• 1,5 miljoner narkotika- eller dopningsklassade tabletter (drygt 565 000 tabletter under 2020), samt

• 13 kilo heroin under 2020 (en typ av narkotika som tidigare varit sällsynt bland beslagen i satsningen).

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2021-03-31. Uppdaterat 2021-03-31

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se