Start of content

Tre personer åtalas för grova näringspenningtvättsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel.

– I detta fall var den underliggande skattebrottsligheten svårutredd genom att det var svårt att styrka vem eller vilka som agerat. Vi har därför istället valt att använda penningtvättsreglerna för att effektivt angripa delar av brottsupplägget där vi anser det bevisat vilka individer som har agerat. När det gäller näringspenningtvätt angriper vi risktransaktionen, i detta fall att stora summor kontanter hanterats utan att tillräckliga kontroller gjorts av motparten eller var pengarna kommer ifrån, säger Daniel Larson, förundersökningsledare och kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Reglerna kring näringspenningtvätt började gälla 2014 i samband med att lagen om straff för penningtvättsbrott trädde i kraft.

– Den stora skillnaden mellan de två typerna av penningtvätt är att det vid penningtvättsbrott krävs en tydlig koppling till en brottslig verksamhet som ska ha genererat pengarna, medan det vid näringspenningtvätt inte behövs någon sådan koppling. Vid näringspenningtvätt kan det till och med i efterhand visa sig att uppkomsten av pengarna är legitim, och ändå fällas till ansvar. Det är själva risktagandet som straffbeläggs i näringspenningtvätten, säger Daniel Larson.

Åklagaren yrkar även att tingsrätten ska meddela företagsbot och näringsförbud.

Målnummer vid Halmstad tingsrätt: B 1489-20.

Läs gärna information om penningtvätt riktad till företagare som bedriver handel med varor mot kontant betalning

Publicerat 2021-03-17. Uppdaterat 2021-03-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se