Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Åtal väckt för grovt omställningsstödsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal för grovt omställningsstödsbrott. En företrädare för ett bolag som driver lägenhetshotell har sökt omställningsstöd om cirka 1,7 miljoner kronor på felaktiga grunder. I brottsligheten ingick också bolagets revisor som skrev osanna intyg om bolagets omsättning. Skatteverket upptäckte dock felet och inga pengar betalades ut.
 

Pressmeddelande Tingsrätten meddelar dom i momsbedrägerihärva

Idag den 6 maj kl. 14:00 meddelar Växjö tingsrätt dom i det ärendet som rör avancerade och omfattande momsbedrägerier där åtta personer står åtalade. Det misstänkta momsbedrägeriupplägget har skett genom handel med mobiltelefoner och har resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.
 

Ekonomisk brottslighet i byggbranschen: Samverkan och informationsutbyte nyckel för att göra skillnad

Under de kommande 20 åren beräknas ca 1 000 miljarder kronor investeras i stora byggprojekt i Norr- och Västerbotten enligt Byggföretagen. Det är goda utsikter för utveckling och en gynnsam arbetsmarknad, samtidigt vill Ekobrottsmyndigheten påminna om risker kopplat till byggprojekt som kan uppstå.
 

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Idag har Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerat en nationell riskbedömning. Ekobrottsmyndigheten har bidragit i arbetet med kunskap om penningtvätt.
 

Vårbudgeten: 30 miljoner till EBM i resurstillskott för 2021

Regeringen förstärker myndigheternas arbete med brottsbekämpning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Satsningarna innebär bland annat fler åklagare, ökad kapacitet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organiserad brottslighet. För Ekobrottsmyndighetens del innebär det ett resurstillskott på 30 miljoner kronor för 2021.
 

Pressmeddelande Sex personer åtalas i ärende om grova insiderbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm har idag väckt åtal mot sex personer för inblandning i ärende om misstänkta grova insiderbrott. Bland de åtalade finns en bankanställd samt ytterligare en person som är häktade. Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha skett vid sex tillfällen under åren 2016 – 2020 i fyra olika aktier.
 

Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi.
 

Pressmeddelande Första åtalet väckt för bedrägeri vid korttidsstöd

En företrädare för ett företag inom transportbranschen fick drygt 300 000 kronor utbetalat som korttidsstöd från Tillväxtverket på felaktiga grunder. Nu åtalas företrädaren för grovt bedrägeri samt försök till bedrägeri av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. I åtalet ingår även ett yrkande om företagsbot på en halv miljon kronor.
 

Pressmeddelande Tre personer åtalas för grova näringspenningtvättsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel.
 

Pressmeddelande Uppdatering i ärendet rörande Kambua – särskild e-post till utredarna avslutas

Sedan maj 2020 har Ekobrottsmyndigheten haft en särskild e-postadress, Kambua@ebm.se, dit personer som vill göra anmälan eller i övrigt lämna upplysningar haft möjlighet att vända sig direkt till utredande personal i ärendet. Den 1 april stängs e-postadressen ned.
 

Pressmeddelande Första åtalet väckt för omställningsstödsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har väckt åtal för omställningsstödsbrott - det första åtalet hittills sedan lagen om omställningsstöd började gälla under 2020. En företrädare för ett bolag inom restaurangbranschen har lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket i samband med ansökan om omställningsstöd. Bolaget fick därmed nästan 100 000 kronor utbetalt på felaktiga grunder.
 

Pressmeddelande Förtydliganden med anledning av Uppdrag Granskning den 3 mars

Med anledning av Uppdrag Gransknings reportage onsdagen den 3 mars vill Ekobrottsmyndigheten göra följande förtydliganden:...
 

Förtydliganden med anledning av Uppdrag Granskning den 3 mars

Med anledning av Uppdrag Gransknings reportage onsdagen den 3 mars vill Ekobrottsmyndigheten göra följande förtydliganden:...
 

Pressmeddelande Dom i andra delen av Falcon Funds-målet

Idag den 3 mars kl. 14:00 meddelar Stockholms tingsrätt dom i den andra delen av Falcon Funds-målet. Två personer står åtalade för bland annat grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. Åklagaren Jerker Asplund är tillgänglig för media för att kommentera domen från kl. 15:30.
 

Budgetunderlag 2022-2024: Väsentliga förstärkningar är nödvändiga

För att Ekobrottsmyndighetens nuvarande nivå på brottsbekämpningen ska kunna bibehållas och för att kunna stärka arbetet med att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet är det av avgörande betydelse att myndigheten tillförs ytterligare resurser. I budgetunderlaget till regeringen föreslår Ekobrottsmyndigheten att myndigheten för perioden 2022–2024 tillförs 243 miljoner kronor för att behålla nuvarande verksamhet och ytterligare 234 miljoner kronor för att stärka arbetet mot den ekonomisk...
 

Årsredovisning 2020 – Komplexiteten i många inkomna ärenden fortsätter att öka

Ekobrottsmyndigheten har avslutat ett stort antal ärenden under året, samtidigt som man ser att komplexiteten i vissa ärenden har ökat. Igår skickade Ekobrottsmyndigheten in årsredovisningen till Regeringen.
 

Stora framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm

Ett 40-tal personer dömdes nyligen för delaktighet i bedrägerier mot den statliga lönegarantin efter Ekobrottsmyndighetens utredning. För Kronofogden har 2020 varit ett rekordår när det gäller utmätta tillgångar. Detta är ett par av resultaten av 2020 års myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten i Stockholm. Det framgångsrika samarbetet nådde sitt hittills högsta resultat under året.
 

Pressmeddelande Företrädare för Kamelcenter och ytterligare tre föreningar åtalas för grova bedrägerier

En företrädare för den ekonomiska föreningen Angereds kamelcenter och ytterligare tre föreningar har idag åtalats för misstänkta grova bedrägerier av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Det aktuella åtalet är en komplettering till ett tidigare åtal rörande andra grova ekobrott som väcktes i november 2020.
 

Pressmeddelande Dom i omfattande lönegarantibedrägerimål

Idag onsdag den 27 januari kl. 11:00 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet där 47 personer står åtalade för inblandning i en omfattande lönegarantibedrägerihärva. Åklagaren är tillgänglig på telefon under eftermiddagen.
 

Pressmeddelande Åtta personer åtalas i omfattande momsbedrägerihärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal för avancerade och omfattande momsbedrägerier. Totalt har brottsligheten resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se