Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Med anledning av det större tillslag som genomfördes av EBM igår

Ekobrottsmyndigheten genomförde igår med stöd av polisen ett större tillslag i Stockholmsområdet. Ärendet handlar om svart arbetskraft och penningtvätt och tillslaget genomfördes för att säkra bevisning. Den misstänkta brottsligheten rör misstankar om bokföringsbrott i sex bolag. I ett av dessa bolag förekommer även misstankar om grovt skattebrott.
 

Pressmeddelande Större tillslag rörande svart arbetskraft och penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten har med stöd av Polismyndigheten i dag genomfört ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.
 

Pressmeddelande Samordnat tillslag mot finskt konsultbolag

Ekobrottsmyndigheten i Umeå genomförde på tisdagsmorgonen ett större tillslag rörande grova skattebrott, grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.
 

Pressmeddelande Tillslag i ekobrottsärende med koppling till SD

Förmiddagen den 21 januari genomförde Ekobrottsmyndigheten flera husrannsakningar och hämtade in sex personer till förhör. Brottsmisstankarna rör grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i Samtid och Framtid AB, ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, som ingår i sfären kring Sverigedemokraterna.
 

Pressmeddelande Satsning på myndighetssamverkan för att återta brottsvinster

Som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB) har Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utveckla och följa upp arbete med att återta brottsvinster, så kallat brottsutbyte. Ekobrottsmyndigheten har samordnat arbetet.
 

Pressmeddelande Tillslag inom ekobrott i södra Stockholms län

Ett antal personer frihetsberövades under tisdagskvällen misstänkta för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Ytterligare en person misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
 

Pressmeddelande Fängelsestraff för storskalig cigarettsmuggling

Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige.
 

Sammanställning av åtgärder med anledning av HD:s beslut gällande dubbelbestraffning

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har nu gjort en sammanställning av de åtgärder som vidtogs med anledning av Högsta domstolens beslut gällande dubbelbestraffning.
 

Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.
 

Pressmeddelande Pressmeddelande: Hovrätten skärpte straffen för ägarna i Victory Life

Det blev skärpta straff i Hovrätten för de två huvudmännen som begått grova skattebrott i Sverige genom sin internationella försäkringsverksamhet. Hovrätten ändrade tingsrättens dom för de båda männen - från 1 år och två månaders fängelse till 2 år och 6 månader.
 

Pressmeddelande Aktuellt i HQ-utredningen

Sista dagen för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter, var måndagen den 15 december. Nu tar chefsåklagaren in de synpunkter som inkommit för att därefter göra en åtalsprövning.
 

Pressmeddelande Nedläggning av förundersökning kring Panaxia

En av de förundersökningar som har bedrivits vid Ekobrottsmyndigheten gällande hanteringen av kundmedel inom värdetranpostföretaget Panaxia, läggs nu ned på grund av brist på tillräckliga bevis. Brottsmisstanken har rört grov förskingring och Ekobrottsmyndigheten har fått in anmälningar om förskingring av mottagna kundmedel i koncernen, från drabbade kunder och konkursförvaltare.
 

Pressmeddelande Fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman

Det var förra året som förtroendemannen polisanmäldes av ledningen i koncernen och härvan rullades upp. Igår föll domen vid Stockholms tingsrätt och förtroendemannen fick fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman.
 

Pressmeddelande Sex års fängelse för ekobrott

I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott.
 

Pressmeddelande Tidigare SSAB-anställda döms för insiderbrott

Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.
 

Pressmeddelande Åtal för tre fall av grovt insiderbrott

En 53-årig man med en central befattning vid Getinges huvudkontor, har enligt åklagaren handlat på insiderinformation för att skapa vinst till sin egen plånbok, en vinst på närmare en miljon kronor.
 

Pressmeddelande Företrädare för växlingskontor åtalas för grovt bokföringsbrott

Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr.
 

Sex personer åtalas för storskalig cigarettsmuggling

Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har drivit ett ärende som rör smuggling av stora mängder cigaretter till bland annat Sverige.
 

Sista datum satt för invändningar i HQ-utredningen

Idag meddelade chefsåklagare Martin Tidén att datumet är satt för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter.
 

Pressmeddelande Ekobrott första gången i rikstäckande analys

Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se