Start of content

Nyheter

Åklagare vid EBM expert i IT-brottsutredning

Cecilia Trossmark, kammaråklagare vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten, har förordnats som expert i utredningen om Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll (Ju 2011:12).
 

F d advokat döms till fem års fängelse för grov ekonomisk brottslighet

Varbergs tingsrätt har dömt en före detta advokat till fängelse i fem år för medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer.
 

Internationell konferens om Cyber related Financial Crime

Ekobrottsmyndigheten arrangerar en konferens om Cyber related Financial Crime den 25 och 26 oktober. På konferensen deltar ett 50-tal representanter för polis- och åklagarmyndigheter från de nordiska länderna, Baltikum samt Europol, Eurojust, FBI, Belgien, Irland, Tyskland och EBM.
 

Temadag: Skyddet av finansmarknaden

Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen arrangerar en heldag på temat Skyddet av finansmarknaden.
 

Mats Mattsson får chefsjobb i EULEX Kosovo

Mats Mattsson, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö, har utsetts av Europeiska utrikestjänsten att under ett år vara chef för Executive Division vid EULEX Kosovo.
 

Ekobrottsmyndighetens lokalisering vid ett riksansvar

Regeringen har gett Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att förbereda och genomföra de åtgärder som behövs inför att myndigheten 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar. Generaldirektör Eva Fröjelin presenterar i dag ett inriktningsbeslut vad gäller geografisk lokalisering vid ett riksansvar.
 

Redovisningskonsulter viktiga för att tidigt upptäcka penningtvätt

Penningtvätt var temat för ett seminarium som Ekobrottsmyndigheten arrangerade på SRF:s Ekonomimässa i september tillsammans med Länsstyrelsen, Finanspolisen, Finansinspektionen och Bolagsverket.
 

Ökad satsning på rättsväsendet i regeringens budgetproposition

Regeringen satsar ytterligare 1,5 miljarder konor på rättsväsendet i årets budgetproposition. Totalt har regeringen satsat ca 10 miljarder kronor på rättsväsendet sedan år 2006. Det är den största satsningen på rättsväsendet i modern tid.
 

Ekobrottsmyndigheten får riksansvar

I dag ger regeringen beskedet att Ekobrottsmyndigheten från och med 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar.
 

Fängelsedomar i insiderärende

I dag meddelades dom i insiderärende med kopplingar till företaget Fingerprint Cards AB. Två män döms av Varbergs tingsrätt för grovt insiderbrott och försök till grovt insiderbrott till fängelse i 1 år respektive 10 månader.
 

Strategiska satsningar 2013-2015

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag för åren 2013-15 har nu överlämnats till regeringen.
 

Pressmeddelande Förbättrat resultat trots fler och grövre ekobrott

Trots en ökad ärendebelastning med i princip oförändrade resurser har Ekobrottsmyndigheten levererat ett kraftigt förbättrat resultat för 2011:...
 

DN Debatt om konkursrelaterad ekobrottslighet

På tisdagens DN Debatt uttalar sig bland andra generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin om utvecklad samverkan mot ekonomisk brottslighet vid konkurser, inte minst sådan som sker genom missbruk av lönegarantin.
 

Pressmeddelande Mobilisering mot bedrägerier av EU-medel i Sverige

Sveriges mottar årligen medel från EU:s budget på i storleksordningen 12-14 miljarder kronor. Majoriteten handlar om olika former av jordbruks- och regionalstöd. Ekobrottsmyndigheten lagför årligen en handfull ärenden som rör bedrägerier av dessa EU-medel men mörkertalet är okänt.
 

Remissvar på betänkandet En samlad ekobrottsbekämpning

I dag lämnar Ekobrottsmyndigheten sitt yttrande över betänkandet En samlad ekobrottshantering till regeringen.
 

Pressmeddelande Hårda straff i mål om tillverkning av vattenpipstobak

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mål om yrkesmässig tillverkning av stora mängder vattenpipstobak på olika platser i Skåne. De två huvudmännen dömdes till sju års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt meddelades maximala tio års näringsförbud.
 

Debattartikel - Inför verktyg mot grov organiserad brottslighet

I en statlig utredning, SOU 2010:43, föreslås att det ska införas en möjlighet att besluta om förundersökningsbegränsning avseende personer.
 

Pressmeddelande Grova bedrägerier gav fängelse och skadestånd

Stockholms tingrätt meddelade den 29 juni dom i ett ärende som rör grovt bedrägeri för omkring 500 miljoner kronor.
 

Pressmeddelande Fempunktsprogram mot finansmarknadsbrotten

Domstolarna har inte bifallit väckta åtal i några av de stora insidermål som Ekobrottsmyndigheten drivit i tingsrätt och hovrätt. I början av året fattades därför beslut att utvärdera myndighetens arbete med att bekämpa finansmarknadsbrotten samt att särskilt granska det stora insidermålet.
 

Dom i ärende om grov organiserad brottslighet i byggbranschen

I dag meddelades dom i ett stort ärende av MC-relaterad brottslighet i byggbranschen där förundersökningen omfattar drygt 30 000 sidor.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se