Start of content

Nyheter

Rättegång mot två personer misstänkta för grov ekonomisk brottslighet

Den 29 november inleddes en rättegång i Stockholms tingsrätt mot två av de misstänkta huvudmännen bakom en så kallad svart bank i Gamla stan i Stockholm. Den ena mannen är känd i krogbranschen och den undre världen. Han har tidigare även varit aktiv som politiker.
 

Tre häktade efter tillslag mot den grova organiserade brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten genomförde i förra veckan ett större tillslag mot ett flertal personer och adresser, inom ramen för den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB). Tolv personer greps och tre av dem är nu häktade.
 

Pressmeddelande Tillslag mot den organiserade brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten grep i torsdags sex personer med anknytning till MC-organisationen Hells Angels i stockholmsområdet.
 

Före detta skattehandläggare dömd till fängelse

Tingsrätten i Stockholm dömde i dag en före detta skattehandläggare till åtta års fängelse och 120 miljoner kronor i skadestånd.
 

OLAF och Eurojust besöker Ekobrottsmyndigheten

Företrädare för OLAF och Eurojust, EU:s åklagarsamarbete, besöker SEFI-rådets möte på Ekobrottsmyndigheten den 20 oktober. Syftet med besöket är att belysa bekämpningen av EU-bedrägerier ur ett europeiskt perspektiv.
 

Före detta skattehandläggare åtalas för delaktighet i momsbedrägeri

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot en före detta handläggare på Skatteverket och tre andra personer för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt skattebrott.
 

Förundersökning rörande HQ Bank AB

Finansinspektionen beslutade den 28 augusti att återkalla tillståndet för HQ Bank AB att driva bankrörelse.
 

Pressmeddelande Kassaregisterleverantör dömd för medhjälp till skattebrott

Hovrätten för västra Sverige meddelade den 18 juni dom i ett uppmärksammat ekobrottmål, där en kassaregisterleverantör dömts för medhjälp till grovt skattebrott och bokföringsbrott.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten överklagar ej domen i det stora insidermålet

Åklagarna i det stora insidermålet Stig Åström och Yngve Rydberg har bestämt sig för att inte överklaga tingsrättens friande dom i insiderdelen.
 

Pressmeddelande Nytt telefonnummer till Ekobrottsmyndighetens presstjänst under sommaren

Under veckorna 25-31 gäller ett tillfälligt telefonnummer för att komma i kontakt med Ekobrottsmyndighetens presstjänst. Detta nummer är 072-221 26 42 och gäller vardagar under kontorstid.
 

Kommentarer med anledning av dom i det stora insidermålet

De finansiella marknaderna utgör blodomloppet i samhällsekonomin. Det är därför av stor betydelse att allmänheten har förtroende för att de fungerar väl. Vårt jobb är att bidra till detta genom att bekämpa ekonomisk brottslighet på de finansiella marknaderna.
 

Dom i det stora insidermålet

Tisdagen den 1 juni klockan 14.00 meddelas dom vid Stockholms tingsrätt i det stora insidermålet. Från Ekobrottsmyndigheten lämnas kommentar till domen av vice chefsåklagare Yngve Rydberg.
 

Pressmeddelande Nytt myndighetssamarbete för att återta brottsvinster

I morgon bildas på regeringens uppdrag en nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor. Målet är att ytterligare förbättra myndigheternas arbete för att komma åt brottsvinster.
 

Pressmeddelande Miljörelaterad ekonomisk brottslighet uppmärksammas i rapport till regeringen

Miljörelaterad ekonomisk brottslighet, grov organiserad brottslighet och brottslighet på de finansiella marknaderna bör prioriteras. Det anser Ekorådet i en rapport till regeringen.
 

Pressmeddelande Ny generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har idag anställt Eva Håkansson Fröjelin som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.
 

Rapportinslag om offensiv mot ekonomisk brottslighet

I Rapports sändning klockan 18.00 söndag den 18 april rapporterades om att myndigheterna nu går till offensiv mot den ekonomiska brottsligheten med målet att komma över de kriminellas gömda och tvättade pengar.
 

ARO - internationellt samarbete för att återföra brottsvinster

Nu finns en informationsfolder som beskriver hur det internationella samarbetet för att återföra brottsvinster fungerar.
 

Regeringsbeslut om direktiv för utredning om en samlad ekobrottshantering

Regeringen har vid dagens sammanträde beslutat om direktiv till en utredning som ska se över vissa frågor beträffande rättsväsendets hantering av ekonomisk brottslighet.
 

SEFI-rådets rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen

Vid Ekobrottsmyndigheten finns Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet), som samlar företrädare för de myndigheter som på olika sätt hanterar EU-relaterade medel i Sverige.
 

Pressmeddelande Årsredovisningen för 2009 klar

Samtidigt som resultaten har förbättrats har inriktningen mot den grövsta brottsligheten och mot brottsvinsterna fullföljts. Det framgår av årsredovisningen för 2009.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se