Start of content

Nyheter

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg flyttar

Ekobrottsmyndigheten i Göteborg flyttar till nya Rättscentrum. Från och med tisdagen den 26 januari 2010 gäller följande kontaktuppgifter:...
 

Pressmeddelande Fortsatt bra resultatutveckling i Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten har mött det ökade ärendeinflödet med fortsatt bra resultat. De senaste sex åren har verksamhetsresultaten ständigt förbättrats.Det gäller även 2009 då resultaten utvecklats ytterligare.
 

Omvärlds- och hotbildsanalys 2009

Ekobrottsmyndigheten tar årligen fram en omvärlds- och hotbildsanalys som belyser hur förutsättningarna för den ekonomiska brottsligheten utvecklas. Detta år präglas rapporten av finanskrisens följder och påföljande lågkonjunktur.
 

Generaldirektör Gudrun Antemar utsedd till riksrevisor

Riksdagen valde igår Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar till ny riksrevisor. Hon kommer att efterträda Eva Lindström och tillträder sin nya befattning den 1 juli 2010.
 

KU föreslår Gudrun Antemar som ny riksrevisor

Konstitutionsutskottet beslutade i dag att föreslå riksdagen att välja Jan Landahl och Gudrun Antemar till nya riksrevisorer. Jan Landahl föreslås tillträda den 1 januari 2010 och Gudrun Antemar den 1 juli 2010.
 

Storbedragare får rekordstraff

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde den 10 november 2009 en mycket känd storbedragare till sju års fängelse för grova bedrägerier. Domen innebär en skärpning av Malmö tingsrätts straff på sex års fängelse. På grund av flykt- och recidivfara får den dömde stanna kvar i häktet.
 

Brå arrangerar seminarium om upphandling och organiserad brottslighet

Den offentliga upphandlingen omfattar i Sverige omkring 500 miljarder kronor årligen. Låga krav, bristande kontroll och fokus på lägsta bud innebär stora inkomstmöjligheter för den organiserade brottsligheten.
 

Asset Recovery Office (ARO)

I EU-länderna har särskilda nationella enheter, så kallade Asset Recovery Offices (ARO) inrättats för att skapa bättre förutsättningar för det operativa internationella samarbetet med att återföra brottsvinster och bekämpa penningtvätt.
 

Europeisk ekobrottskonferens

Den 13-14 oktober genomförs två konferensdagar i syfte att diskutera och utbyta idéer om ekobrottsbekämpning inom EU och om skyddet av EU:s finansiella intressen.
 

Ekobrottsmyndigheten deltar på Eget företag 2009

Den 13-15 oktober kommer publik- och fackmässan ”Eget företag” gå av stapeln på Stockholmsmässan. Ekobrottsmyndigheten finns på plats under dagarna med ekorevisorer och kriminalinspektörer.
 

Ekobrottsmyndigheten lanserar ungdomssida på nätet

Ekobrottsmyndigheten har utvecklat en ny ungdomssida på nätet - www.ekobrott.se
 

Felaktiga påståenden om avhopp vid Ekobrottsmyndigheten

Tillrättaläggande av artiklar i DI om personalläget vid Ekobrottsmyndigheten.
 

Intervju med GD Gudrun Antemar

I Svenska Dagbladet 14/9 intervjuades generaldirektör Gudrun Antemar under rubriken ”Ekobrottsbekämpningen måste få kosta pengar”. Hon berättar om den fortsatta satsningen mot den grova organiserade brottsligheten och återtagande av brottsvinster samt övervakningen av finansmarknadsbrott.
 

Ekobrottsmyndigheten ges ökat anslag i budgetpropositionen

Regeringen har idag aviserat en satsning på 4 miljarder kronor i den kommande budgetpropositionen till det samlade rättsväsendet för en bättre brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten tillförs 10 miljoner kronor för 2009 och anslaget för 2010 höjs med 10 miljoner kronor.
 

Tolv års fängelse för "spelkungen"

I dag den 14 augusti kom hovrättens dom mot den så kallade spelkungen Rade Kotur. Hovrätten sänkte straffet för Kotur från 14 års fängelse till 12 år.
 

Ekobrottsmyndigheten medverkar i mobiliseringen mot den grova organiserade brottsligheten

Rikspolisstyrelsen redovisar idag till regeringen hur en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten ska organiseras.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande bedrägerihärva

En 45-årig man har idag åtalats vid Malmö tingsrätt för grovt bedrägeri på sammanlagt drygt 117,5 miljoner kronor. Förundersökningen har pågått i över ett års tid i samarbete med brittiska och schweiziska myndigheter. Den åtalade mannen har varit häktad sedan den 16 oktober 2008.
 

Gudrun Antemar får nytt regeringsuppdrag

Regeringen har i dag aviserat att ge generaldirektör Gudrun Antemar uppdraget att utreda polisens möjligheter till samarbete med utländsk polis i Sverige.
 

"Det måste bli svårare att tvätta pengar"

I ett gemensamt debattinlägg i Svenska Dagbladet den17 april skriver generaldirektör Gudrun Antemar och rikspolischef Bengt Svenson om penningtvätt som ett led i ekonomisk brottslighet och den ekonomiska brottsligheten som ett led i den organiserade brottsligheten.
 

Anders Jakobsson ny överåklagare

Regeringen har vid dagens regeringssammanträde beslutat att anställa Anders Jakobsson som överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Han tillträder sin nya anställning den 9 april.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se