Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Åtal i omfattande insiderutredning

Kammaråklagare Stig Åström vid Ekobrottsmyndigheten har idag beslutat väcka åtal mot sex personer i den omfattande insiderutredningen. De åtalade misstänks ha genomfört ett stort antal insideraffärer.
 

Fängelse för grova tullbrott i samband med import av lågenergilampor

I en nyligen avkunnad dom från Svea hovrätt dömde fyra personer för grova tullbrott och medhjälp till grova tullbrott till mellan ett och två års fängelse.
 

Budgetunderlag 2010-2012

Ekobrottsmyndigheten har lämnat sitt budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget redovisar myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Ekobrottsmyndigheten bedömer det sammanlagda behovet av anslagsökning till 39,2 miljoner kronor för budgetåret 2010.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande svindleriärende

Kammaråklagare Stig Åström vid Ekobrottsmyndigheten har idag beslutat åtala Alexander Richards samt ytterligare tre personer för grovt svindleri m.m. De åtalade misstänks ha manipulerat värdet på det börsnoterade bolaget NRS Technologies Holding AB i syfte att få placerare intresserade.
 

Pressmeddelande Rejält minskade genomströmningstider under 2008

Ekobrottsmyndigheten redovisar fortsatt goda verksamhetsresultat. Genomströmningstiden är nu i genomsnitt sex månader. Under 2008 har antalet lagförda ärenden och personer ökat. Detsamma gäller antalet avslutade ärenden. Balanserna har minskat rejält.
 

Kursstart för Redovisningskursen

Vårens första kurs är Redovisningskursen som startar den 19 februari. Sista anmälningsdag är den 30 januari.
 

Asset Recovery Office inrättas på EBM och Fipo

Regeringen beslutade den 18 december i linje med EU:s krav att inrätta två Asset Recovery Office, ARO, i Sverige. Kontoren läggs på Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen.
 

Förslag om nationell funktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndighetens yttrande över förslag i Ds 2008:38 om att inrätta en nationell funktion för brottsutbytesfrågor.
 

2008 års Omvärlds- och hotbildsanalys

Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys 2008 - Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster - ger en bild av den ekonomiska brottsligheten och myndighetens strategier för att bekämpa brottsligheten.
 

Återförande av brottsvinster

Drivkraften bakom allvarlig brottslighet är ofta möjligheten att skapa stora ekonomiska vinster. Ekobrottsbekämpningen måste inriktas mot att slå mot drivkrafterna bakom brottsligheten och motverka att brott lönar sig.
 

Pressmeddelande Förundersökning inledd avseende investeringsbedrägerier

Ekobrottsmyndigheten har inlett förundersökning avseende omfattande investeringsbedrägerier. Bedrägerierna misstänks ha pågått under flera år och omsatt över 100 miljoner kronor.
 

Upprop för konkurrens på lika villkor

Ekobrottsmyndigheten medverkar tillsammans med Skatteverket och ett antal centrala organisationer i ett upprop kallat "Vita jobb – en förutsättning för konkurrens på lika villkor". Uppropet vänder sig alla aktörer som på olika sätt påverkar processerna runt upphandling av tjänster.
 

Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagardatautredningen har i dag överlämnat betänkandet Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet (SOU 2008:87) till justitieminister Beatrice Ask.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten inför ny organisation för proaktiv ekobrottsbekämpning

I dag inför Ekobrottsmyndigheten en ny organisation för att ytterligare effektivisera ekobrottsbekämpningen.
 

Pressmeddelande Åklagaren inväntar kompletterande skrivelse från försvararna i insidermålet

Förundersökningen i det uppmärksammade insidermålet är avslutad. Dag för åtals väckande var planerad till denna vecka.
 

Pressmeddelande Goda resultat för ekobrottsbekämpningen halvårsskiftet 2008

Ekobrottsmyndigheten redovisar goda resultat för första halvåret 2008. Såväl antalet inkomna som avslutade ärenden har fortsatt att öka.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten vässar organisationen i kampen mot den grova och organiserade brottsligheten

Sedan 2004 har Ekobrottsmyndighetens organisation successivt utvecklats. Det har varit nödvändigt att fortlöpande och kritiskt granska verksamheten för att skapa största möjliga utväxling av tillgängliga resurser. Och resultaten har förbättrats avsevärt.
 

Pressmeddelande Inbjudan till pressträff på Ekobrottsmyndigheten 21 maj

Generaldirektör Gudrun Antemar, överåklagare Mats Åhlund och chefen för Brottsutbytesenheten Hans Ihrman kommer att redogöra för kampen mot den grova organiserade ekonomiska brottsligheten samt grunddragen i den nya organisation som myndigheten kommer att införa.
 

Ledamöter till EBM:s insynsråd utsedda

Regeringen har i dag förordnat ledamöter i Ekobrottsmyndighetens insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.
 

Pressmeddelande Gemensamt pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten med anledning av nattens skottlossning i Malmö

En lägenhet knuten till Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Mats Mattsson i Malmö utsattes under natten till fredagen för beskjutning. Två gevärsskott från gatan trängde in i lägenheten som är belägen på fjärde våningen. Mats Mattsson befann sig vid tillfället inte i lägenheten och ingen annan kom heller till fysisk skada.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se