Start of content

Nyheter

Upprop för konkurrens på lika villkor

Ekobrottsmyndigheten medverkar tillsammans med Skatteverket och ett antal centrala organisationer i ett upprop kallat "Vita jobb – en förutsättning för konkurrens på lika villkor". Uppropet vänder sig alla aktörer som på olika sätt påverkar processerna runt upphandling av tjänster.
 

Åklagarväsendets brottsbekämpning

Åklagardatautredningen har i dag överlämnat betänkandet Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet (SOU 2008:87) till justitieminister Beatrice Ask.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten inför ny organisation för proaktiv ekobrottsbekämpning

I dag inför Ekobrottsmyndigheten en ny organisation för att ytterligare effektivisera ekobrottsbekämpningen.
 

Pressmeddelande Åklagaren inväntar kompletterande skrivelse från försvararna i insidermålet

Förundersökningen i det uppmärksammade insidermålet är avslutad. Dag för åtals väckande var planerad till denna vecka.
 

Pressmeddelande Goda resultat för ekobrottsbekämpningen halvårsskiftet 2008

Ekobrottsmyndigheten redovisar goda resultat för första halvåret 2008. Såväl antalet inkomna som avslutade ärenden har fortsatt att öka.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten vässar organisationen i kampen mot den grova och organiserade brottsligheten

Sedan 2004 har Ekobrottsmyndighetens organisation successivt utvecklats. Det har varit nödvändigt att fortlöpande och kritiskt granska verksamheten för att skapa största möjliga utväxling av tillgängliga resurser. Och resultaten har förbättrats avsevärt.
 

Pressmeddelande Inbjudan till pressträff på Ekobrottsmyndigheten 21 maj

Generaldirektör Gudrun Antemar, överåklagare Mats Åhlund och chefen för Brottsutbytesenheten Hans Ihrman kommer att redogöra för kampen mot den grova organiserade ekonomiska brottsligheten samt grunddragen i den nya organisation som myndigheten kommer att införa.
 

Ledamöter till EBM:s insynsråd utsedda

Regeringen har i dag förordnat ledamöter i Ekobrottsmyndighetens insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.
 

Pressmeddelande Gemensamt pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten med anledning av nattens skottlossning i Malmö

En lägenhet knuten till Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare Mats Mattsson i Malmö utsattes under natten till fredagen för beskjutning. Två gevärsskott från gatan trängde in i lägenheten som är belägen på fjärde våningen. Mats Mattsson befann sig vid tillfället inte i lägenheten och ingen annan kom heller till fysisk skada.
 

Pressmeddelande Pressmöte på Ekobrottsmyndigheten i Malmö

Generaldirektör Gudrun Antemar svarar på frågor med anledning av skottlossningen i Malmö natten mot fredagen.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten redovisar mycket bra resultat för 2007

Ekobrottsmyndigheten redovisar mycket bra resultat för 2007. Insatserna mot den allvarliga och organiserade brottsligheten har lett till allt fler åtal och domar. Samtidigt har mindre allvarlig brottslighet handlagts effektivt och med hög kvalitet.
 

Pressmeddelande Uppdrag om förverkande och återförande av brottsvinster

I en debattartikel i Dagens Nyheter i onsdags presenterade justitieminister Beatrice Ask de personer som fått särskilda uppdrag i regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten.
 

Verksamhetsplanen för 2008

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan för 2008 är fastställd. Verksamhetsplanen ger en god inblick i myndighetens verksamhet och de aktiviteter som är inplanerade under året.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se