Start of content

Uppdrag om förverkande och återförande av brottsvinster

I en debattartikel i Dagens Nyheter i onsdags presenterade justitieminister Beatrice Ask de personer som fått särskilda uppdrag i regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten.

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar har fått uppdraget som gäller förverkande och återförande av brottsvinster.

– Uppdraget är ett viktigt led i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Vi måste bli bättre på att återta vinster från brottslig verksamhet, säger Gudrun Antemar.

Arbetet syftar till att ta fram konkreta förslag för att mobilisera myndigheterna i kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalitetens viktigaste drivkraft är att komma över och kunna behålla stora ekonomiska belopp. Genom att spåra, säkra och återta dessa brottsvinster angriper man brottslighetens kärna.

– Det handlar om att förverkliga den princip för brottsbekämpning som på engelska brukar kallas ”go for the money”, säger Gudrun Antemar.

Gudrun Antemar har valt ett brett angreppssätt för uppdraget och inbjudit flera andra myndigheter att medverka i en arbetsgrupp. Utöver Ekobrottsmyndigheten deltar Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen/Finanspolisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och Tullverket.

Arbetsgruppen kommer att inventera alla de möjligheter som står till buds inom ramen för nuvarande lagstiftning och kommande regeländringar. Man ska också inventera möjligheterna att förbättra arbetsmetoder, operativt stöd och utbildning samt lämna förslag på en bättre ledning och samordning av insatserna. Ett annat centralt område för att nå framgång handlar om behovet av internationell samverkan för att återta brottsvinster som placerats utomlands.

– Arbetet har stor potential och har inletts på ett bra sätt. Jag ser fram emot att kunna presentera konkreta förslag på detta mycket angelägna område, avslutar Gudrun Antemar.

Förslagen kommer att redovisas till regeringen senast den 30 april 2008.

För mer information, kontakta:
Gudrun Antemar, generaldirektör, 08-762 00 01
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, 08-762 02 44, 070-543 27 31
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, 08-762 00 17, 070-653 31 59

Publicerat 2008-01-18. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se