Start of content

Ekobrottsmyndigheten inför ny organisation för proaktiv ekobrottsbekämpning

I dag inför Ekobrottsmyndigheten en ny organisation för att ytterligare effektivisera ekobrottsbekämpningen.

Förändringen innebär att antalet ekobrottskammare minskas från tolv till sju. Utöver två kammare i Stockholm, Göteborg respektive Malmö kommer ett nationell ekobrottskammare att inrättas med säte i Stockholm. Den nationella ekobrottskammaren ska hantera särskilt komplicerade internationella ärenden samt ekobrottsärenden från hela landet som kräver myndighetens specialistkompetens.

Dessutom kommer marknadsmissbruksbrott och EU-bedrägerier att hanteras av den nationella ekobrottskammaren tillsammans med de allt viktigare frågorna om att förverka och återföra utbytet av brott.

Syftet med den nya organisationen är bland annat att skapa bättre förutsättningar för:

  • Enhetlighet och rättssäkerhet
  • Specialistkompetens för nationell effektivitet i ekobrottsbekämpningen
  • Fokus på organiserad brottslighet och brottsvinster
  • Ökad flexibilitet och minskad sårbarhet
  • Ledning, styrning och uppföljning som ökar den operativa förmågan
  • Tydliga yrkesroller
  • En effektiv och god myndighetssamverkan

– Jag är mycket glad över att vi nu kan genomföra denna modernisering av vår verksamhet. Med nytillsatta chefer med ett tydligt uppdrag lägger vi en stabil grund för en ännu effektivare ekobrottsbekämpning framöver, säger generaldirektör Gudrun Antemar.

För ytterligare information, kontakta:
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, tel 762 00 17, 070-653 31 59
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, tel 762 02 44, 070-543 27 31

Publicerat 2008-10-01. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se