Start of content

Förundersökning inledd avseende investeringsbedrägerier

Ekobrottsmyndigheten har inlett förundersökning avseende omfattande investeringsbedrägerier. Bedrägerierna misstänks ha pågått under flera år och omsatt över 100 miljoner kronor.

Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Rikskriminalpolisen och länskriminalpolisen i Malmö genomfört husrannsakningar på ett stort antal platser i hela landet.

Två personer är anhållna.

Kontaktperson vid Ekobrottsmyndigheten är chefsåklagare Olof Sahlgren, tel 040-6622843.

Publicerat 2008-10-14. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se