Start of content

Ekobrottsmyndigheten vässar organisationen i kampen mot den grova och organiserade brottsligheten

Sedan 2004 har Ekobrottsmyndighetens organisation successivt utvecklats. Det har varit nödvändigt att fortlöpande och kritiskt granska verksamheten för att skapa största möjliga utväxling av tillgängliga resurser. Och resultaten har förbättrats avsevärt.

Ekobrottsmyndighetens främsta utmaning idag handlar om att bekämpa den organiserade brottsligheten och att återföra brottsvinster. 85 procent av myndighetens utredningsresurser används för detta ändamål och sättet att arbeta genomsyras av proaktivitet. En väl fungerande kriminalunderrättelseverksamhet är central. Vid myndigheten kartläggs brottsaktörerna och brottskoncepten långsiktigt och systematiskt.

Målet är att upptäcka brottsligheten på ett tidigt stadium och att rikta rätt insatser mot rätt personer och företeelser. Drivkraften bakom allvarlig brottslighet är oftast att skapa stora ekonomiska vinster. Ekobrottsbekämpningen riktas därför mot kriminalitetens drivkrafter med målet att brott aldrig får löna sig.

- Nu ska organisationen vässas så att ekobrottsbekämpningen kan bli ännu effektivare. Nyligen har nya visioner och strategier tagits fram gemensamt inom myndigheten. Nu är dags att ta nästa steg i reformarbetet, säger generaldirektör Gudrun Antemar.

Den 1 oktober införs en helt ny organisation med färre kammare. Genom att minska antalet kammare från 12 till 7 kan organisationens operativa förmåga stärkas. Det kommer att finnas två allmänna ekobrottskammare vardera i Stockholm, Göteborg och Malmö. De allmänna ekobrottskamrarna ska huvudsakligen arbeta med samma brottstyper som tidigare.

En nationell ekobrottskammare inrättas och placeras i Stockholm. Den ska rikta in sig på mycket kvalificerad brottslighet och samverka med andra myndigheter i kampen mot den organiserade brottsligheten. Brottsutbytesenheten kommer att ha sin verksamhet inom den nationella ekobrottskammaren. Marknadsmissbruksbrott, EU-bedrägerier, internationell rättslig hjälp, samt mycket kvalificerade investeringsbedrägerier, tullmål, korruptions-, immaterial-, miljö- eller andra brott som kräver särskild ekokompetens blir också en uppgift för den nationella ekobrottskammaren.

Just nu pågår rekrytering av chefer till de nya kamrarna.

- Jag är mycket glad över att vi nu kan genomföra denna modernisering av vår verksamhet. Med ett resurstillskott som medger att vi kan behålla nuvarande nivå på verksamheten och öka insatserna mot organiserad brottslighet och brottsvinster skapar vi en stabil grund för en proaktiv och underrättelsestyrd ekobrottsbekämpning i hela landet, säger Gudrun Antemar.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, tel 762 02 2 44, 070-543 27 31
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, tel 08-762 00 17

Publicerat 2008-05-21. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se