Start of content

Åklagaren inväntar kompletterande skrivelse från försvararna i insidermålet

Förundersökningen i det uppmärksammade insidermålet är avslutad. Dag för åtals väckande var planerad till denna vecka.

Försvararna aviserade i måndags att de avser att begära kompletteringar av förundersökningen i en skrivelse som kommer att inges till Ekobrottsmyndigheten senast på torsdag i denna vecka. Åklagaren avvaktar med att ge in åtalet till dess att han tagit del av innehållet i försvararnas skrivelse.

För ytterligare information:
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, 070-543 27 31, 08-762 02 44
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, 070-653 31 59, 08-762 00 17

Publicerat 2008-08-19. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se