Start of content

Goda resultat för ekobrottsbekämpningen halvårsskiftet 2008

Ekobrottsmyndigheten redovisar goda resultat för första halvåret 2008. Såväl antalet inkomna som avslutade ärenden har fortsatt att öka.

Genomströmningstiderna har i sin tur fortsatt att minska. Det genomsnittliga antal dagar från det datum då brottsmisstanken registrerades till det datum då beslut fattades i åtalsfrågan är nu nere på drygt sex månader. Till detta ska läggas att antalet anhållna personer är fler än tidigare.

- Vi fortsätter vår prioritering mot den allvarliga och organiserade brottsligheten samtidigt som den mindre allvarliga brottsligheten handläggs skyndsamt och med kvalitet, säger generaldirektör Gudrun Antemar.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, tel 762 02 44, 070-543 27 31
Finn Bangsgaard, avdelningsdirektör, tel 031- 743 18 08, 070-974 40 52

Ladda ned ärenderesultat januari - juni 2008 (pdf)

Publicerat 2008-08-08. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se