Start of content

Rejält minskade genomströmningstider under 2008

Ekobrottsmyndigheten redovisar fortsatt goda verksamhetsresultat. Genomströmningstiden är nu i genomsnitt sex månader. Under 2008 har antalet lagförda ärenden och personer ökat. Detsamma gäller antalet avslutade ärenden. Balanserna har minskat rejält.

– Jag är mycket nöjd med att den positiva resultatutvecklingen från tidigare år fortsätter och förstärks. Särskilt glädjande är att genomströmningstiden minskar dramatiskt, säger generaldirektör Gudrun Antemar.

Under 2008 har Ekobrottsmyndighetens effektivitet och förmåga att samarbeta över orts- och myndighetsgränser stärkts. Ekobrottsmyndighetens kompetens är en nödvändig del i den fortsatta mobiliseringen mot den organiserade brottsligheten. Vi måste fortsätta gå på brottspengarna. Brottsutbytesenhetens arbete ska bli mer internationellt.

– Trots goda resultat måste vi vässa oss ytterligare. Finanskris, lågkonjunktur, mobiliseringen mot den organiserade brottsligheten och kampen mot brottsvinsterna ställer fortsatt stora anspråk på Ekobrottsmyndighetens specialistkunskaper, säger Gudrun Antemar.

Några av de viktigaste resultaten för 2008 (resultaten för 2007 anges inom parentes):

  • Antalet inkomna ärenden uppgick till 4 485 (4 160)
  • Antalet inkomna brottsmisstankar uppgick till 31 280 (17 888)
  • Antalet lagförda ärenden ökade till 1 443 (1 390)
  • Antalet lagförda personer ökade till 1 764 (1 709)
  • Andelen lagförda ärenden minskade något till 33 procent (34 procent)
  • Ärendebalansen minskade med 7 procent och domstolsbalansen med 11 procent
  • Genomströmningstiderna minskade med 32 procent till 193 (283) dagar

Ladda ned Ekobrottsmyndighetens Årsredovisning 2008


För ytterligare information:
Gudrun Antemar, generaldirektör, 08-762 00 01, 070-210 11 26
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, 08-762 02 44, 070-543 27 31

Publicerat 2009-02-18. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se