Start of content

Åtal i omfattande insiderutredning

Kammaråklagare Stig Åström vid Ekobrottsmyndigheten har idag beslutat väcka åtal mot sex personer i den omfattande insiderutredningen. De åtalade misstänks ha genomfört ett stort antal insideraffärer.

Det handlar sammantaget om vinster på cirka 130 miljoner kronor som uppkommit genom systematiskt utnyttjande av insiderinformation.

 - Detta är Sveriges hittills största insideråtal både vad gäller antalet personer och storleken på beloppen, säger kammaråklagare Stig Åström.

Till grund för åtalet ligger en mycket omfattande utredning där en avgörande förutsättning har varit förekomsten av telefonavlyssning. Det har dessutom krävts rättslig hjälp från flera andra länder.

För ytterligare information:
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, 08-762 02 44, 070-543 27 31

Publicerat 2009-03-27. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se