Start of content

Ekobrott första gången i rikstäckande analys

Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg.

Brottsuppläggen är komplicerade med kopplingar till organiserad brottslighet och utländska bolag. Den första rikstäckande analysen av ekonomisk brottslighet, som blir publik idag, visar dock inga större geografiska skillnader på var ekobrottslingarna bor och verkar.

 – Vi ser framförallt kontantintensiva branscher som bygg, hotell- och restaurang och transport. Nytt för i år är att gruv- och skogsindustrin förekommer i norr och djurhandel i söder samt bärbranschen som är vi ser spritt över stora delar av landet, berättar Eva Fröjelin, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

De vanligaste brotten är ej upprättade eller felaktiga årsredovisningar, svartarbete samt olika former av bokföringsbrott där man bokför selektivt eller inte bokför alls. Majoriteten av de drygt 8000 skäligen misstänkta under 2013 är småföretagare som sedan tidigare är ostraffade. Dessa begår brott av slarv och/eller okunskap men också till viss del som uppsåtlig brottslighet.

 – Det finns en baksida av myntet när det gäller regelförenklingar. Vi ser att riskerna för att begå ekobrott ökar i takt med regellättnader som senarelagd bokföring och slopat revisorskrav, säger Åsa Hernerud, analytiker på Ekobrottsmyndigheten.

Den planerade ekobrottsligheten är komplicerad med flera aktörer och bolag, ofta med utländska kopplingar. Exempel på brottsområden är punktskatte-, moms- och bedrägeribrott. Denna typ av brott genererar stora summor pengar. I takt med fler komplexa upplägg ser man ökat samröre med personer som möjliggör brotten, däribland juridisk och ekonomisk kompetens.

Framtida utmaningar är krypterade och anonymiserade digitala tjänster. Nya tekniska lösningar för att lagra och transferera tillgångar ökar möjligheten att dölja brottsvinster.

 – Den tekniska utvecklingen och en ökad omfattning av material och datamängder ställer högre krav på EBM:s kapacitet att omhänderta digital information. Förr plockade vi in pärmar från en fysisk lokal. Idag behöver vi hämta information från datorer, läsplattor, telefoner och molntjänster, säger generaldirektör Eva Fröjelin.

Av de 8000 misstänkta som återfinns i rapporten är 2800 personer dömda för brott eller misstänkta sedan tidigare. Flera av dessa ägnar sig åt användande av kapade identiteter och falska intyg av olika slag. I brottsuppläggen är det vanligt att blanda svart och vit verksamhet i syfte att dölja de kriminella handlingarna.

Rapporten ”Lägesbild 2014”

Fram till sommaren 2014 var ansvaret för ekobrottsbekämpningen uppdelat mellan Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Åklagarmyndigheten. Nu täcker EBM hela riket med kontor i Umeå, Sundsvall, Linköping, Örebro, Stockholm, Göteborg och Malmö.


För ytterligare information, kontakta:
Katinka Wall, pressansvarig
Tel: 
073 - 517 35 20

Publicerat 2014-10-30. Uppdaterat 2014-10-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se