Start of content

Smidig övergång från regional till nationell ekobrottsbekämpning

Övergången från regional ekobrottsbekämpning till en myndighet med nationellt ansvar gick enligt plan. Även satsningen på att öka antalet lagförda när det gäller särskilt krävande ekobrottsärenden har gett utdelning.

Detta i kombination med en dubblering av yrkande belopp, i syfte att säkra pengar tillbaka till statskassan, bör betraktas som goda resultat för Ekobrottsmyndigheten år 2013.

- Ekobrottsmyndigheten har under året arbetat systematiskt och fokuserat för att spåra, säkra, förverka samt återföra vinster av brott. Här är också samverkan mellan olika myndigheter en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete inom brottsutbytesområdet, säger GD Eva Fröjelin.

Jämfört med 2012 har det sammanlagda yrkade beloppet ökat betydligt i storlek, från 116 till 254 mkr, vilket motsvarar en ökning med nära 120 procent.

Myndigheten har under året avgjort cirka 5 800 ärenden, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2012. Antalet lagförda personer har stigit med 15 procent jämfört med 2012, från 1 523 till 1 753 personer. Värt att uppmärksamma särskilt är också ökningen av antalet lagförda personer i myndighetens särskilt krävande ekobrottsärenden, från 164 till 206 personer, vilket motsvarar en ökning med drygt 25 procent.

Myndighetens satsning på att avsluta äldre ärenden har gett goda resultat. Under året har den totala balansåldern, det vill säga åldern på de misstankar som finns i myndighetens ärendebalans, minskat med nära 100 dagar.

- Ökningen av antalet avgjorda äldre ärenden har höjt genomsnittet för genomströmningstiderna, men en lägre balansålder ger goda förutsättningar för kortare handläggningstider framöver, säger GD Eva Fröjelin.

Den största framgången för Ekobrottsmyndigheten förra året var dock den smidiga övergången till en rikstäckande myndighet, då man tog över ekobrottsverksamhet från Åklagarmyndigheten och Polisen. Sverige fick därmed en rikstäckande myndighet för ekobrottsbekämpning. Tidigare bedrev myndigheten ekobrottsbekämpning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu finns även kontor i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Linköping och Örebro.

Läs Ekobrottsmyndighetens årsredovisning för 2013 här

 

Publicerat 2014-02-24. Uppdaterat 2014-02-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se