Start of content

Beslut om att inte inleda förundersökning mot läkemedelsbolag

I slutet av februari inkom en anmälan till Ekobrottsmyndigheten mot läkemedelsbolaget Active Biotech. Anmälan, som inkom i omgångar under februari/mars, innehöll påstående om vilseledande informationsgivning samt påstående om insiderbrott.

En förutredning i samverkan med Finansinspektionen gjordes och idag tog Ekobrottsmyndigheten beslut om att inte inleda förundersökning. Skälet är att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

– Det måste finnas skäl att anta att brott har begåtts och det finns inte här menar vi och fattar därför beslut om att inte inleda förundersökning, säger Martin Tidén, chefsåklagare på Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten får in anmälningar främst från Skatteverket och konkursförvaltare men även från andra myndigheter som till exempel Finansinspektionen.

– Vi initierar även egna utredningar och tar också emot tips och anmälningar från allmänheten, som i detta fall. Utmaningen ligger i att det som kan tyckas vara vilseledande för en investerare eller kanske se ut som ett misstänkt insiderbrott i allmänhetens ögon inte juridiskt behöver vara ett brott, avslutar Martin Tidén.

Publicerat 2014-03-27. Uppdaterat 2014-03-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se