Start of content

EBM åtalar 33 personer för grova lönegarantibedrägerier

Idag väcker Ekobrottsmyndigheten i Malmö åtal mot 33 personer för grova bedrägerier med den statliga lönegarantin.

Dessa personer har enligt åklagaren missbrukat systemet med den statliga lönegarantin genom att vilseleda konkursförvaltare för fem aktiebolag att bevilja lönegarantier på sammanlagt 9 miljoner kronor, trots att det inte bedrivits någon verksamhet i bolagen.

Två av de åtalade misstänks ha varit huvudgärningsmän och också de som stått för planering och brottsupplägg. Under dem fann man två kategorier gärningsmän, dels de som på uppdrag av huvudgärningsmännen anlitat andra personer och förmått dem att mot ersättning ställa upp som påstått anställda och dels de påstådda anställda, som i princip endast har bidragit med sina personuppgifter och fått ersättning för det. Samtliga är misstänkta för grova bedrägerier, tillsammans och i samförstånd.

– Missbruket av systemet med den statliga lönegarantin är en av flera brottsliga företeelser där brottslingar utnyttjar att staten betalar ut pengar utan tillräcklig kontroll. Vi har även sett liknande förfaranden när det handlar om utbetalningar av ingående moms, rotavdrag, offentligt finansierade skolor och vårdbolag, säger kammaråklagare Björn Rosenlöf på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Gemensamt för de fem aktiebolag som omfattas i åtalet är att bokföring saknas eller är mycket bristfällig för denna period då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts. Bolagen har inte heller redovisat någon omsättning för den tid då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts, och det finns inte heller några spår av detta på bolagens bankkonton.

– Förutom detta har man antingen inte redovisat några löner eller också mycket låga löner för den tid då lönegarantigrundande arbete skall ha utförts, berättar kammaråklagare Björn Rosenlöf.

Huvudförhandlingen inleds den 3 april 2014 i Malmö tingsrätt och väntas pågå i 32 rättegångsdagar.

Statlig lönegaranti

Då en arbetsgivare försatts i konkurs betalar staten dels en arbetstagares fordran på lön som intjänats max tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten och max en månad efter konkursbeslutet, dels en arbetstagares fordran på uppsägningslön under uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd efter en månad från konkursbeslutet.  

Publicerat 2014-03-24. Uppdaterat 2014-03-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se