Start of content

Ekobrottstillslag i Karlstad med omnejd

Ekobrottsmyndigheten i Linköping, enheten i Örebro, genomförde i morse ett tillslag mot en pågående verksamhet som utgår från Karlstad i Värmland.

Det handlar om fordonsinförsel från Tyskland till Sverige, en verksamhet som har bedrivits helt oredovisad. Verksamheten, som har omsatt mångmiljonbelopp, har pågått under flera år och drivits helt svart. Genom att inte redovisa och betala mervärdesskatt i Sverige har flera miljoner kronor undanhållits staten.

- Dagens tillslag syftade framförallt till att få verksamheten att upphöra genom att gripa de huvudmisstänkta samt att säkra bevisning, berättar kammaråklagare Eva Grandestedt Kinell.

De två huvudmisstänkta, som bedöms som drivande i upplägget, anhölls i morse misstänkta för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En tredje person misstänkt för medhjälp har också anhållits. Husrannsakningar har skett på fem olika platser i Värmland idag.

Publicerat 2014-03-03. Uppdaterat 2014-03-04

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se