Start of content

Fällande hovrättsdomar för ekobrott inom transportbranschen

Igår meddelande Hovrätten för Västra Sverige att man avslår yrkandet om att avvisa åtalet för de inblandade i ekobrottshärvan med koppling till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport.

Målet handlar om svart arbetskraft och bokförda osanna fakturor i mycket stor omfattning där fakturabeloppet sammanlagt uppgick till 20 miljoner kr och skatteundandragande belopp på 10 miljoner kr. En av de misstänkta återkallade sitt överklagande under hovrättsförhandlingen, varvid straffet som utdömdes i tingsrätten fastställdes.

En av medhjälparna får sitt straff skärpt med 8 månader. För en av huvudmännen, tidigare vd i Skaraslättens Transport AB, mildrades påföljden något. Han döms till fängelse i 3 år och 6 månader istället för 4 års fängelse. Näringsförbudet sänktes från 10 år till 7 år.

– Jag kan tycka att det är synd att tingsrättens beslut om 10 års näringsförbud
ändras till 7 år men är ändå nöjd med vad hovrätten har kommit fram till och påföljderna ligger helt i linje med straffvärdet för gärningarna, säger kammaråklagare Jim Westerberg på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Det var under hösten 2011 som Ekobrottsmyndigheten slog till mot flera personer med kopplingar till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport AB. Sju män åtalades för bland annat grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenär. Brottsligheten kretsade kring de två västsvenska företagen GCT Containerdepå AB och Quatron, där över 20 miljoner kronor hade fakturerats i falska fakturor för att dölja utbetalningar av svarta löner. I mars 2012 dömde tingsrätten en av personerna till fängelse i 4 år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i 10 år. Den andra personen dömdes till 3 års fängelse och näringsförbud i 7 år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Förutom dessa två huvudmän fälldes också tre medhjälpare.

Överklagade med hänvisning till dubbelbestraffningsförbudet
Tingsrättens dom överklagades av de dömda personerna. Med hänvisning till det så kallade dubbelbestraffningsförbudet yrkade huvudmännen på att hovrätten skulle avvisa åtalet helt. Igår meddelande hovrätten att man avslår yrkandet om att avvisa åtalet.

Hovrätten slår nu fast att det inte är att bedöma som dubbelbestraffning att väcka åtal för skattebrott i aktiebolagen eftersom det inte förts någon talan om företrädaransvar avseende skattetilläggen i bolagen. Vidare möter det inte något hinder att väcka åtal för bokföringsbrott trots att den tilltalade drabbats av skattetillägg personligen.

Publicerat 2014-03-20. Uppdaterat 2014-03-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se