Start of content

Delåtal väcks mot två personer i Kraft & Kultur

Ekobrottsmyndigheten väcker nu åtal mot den tidigare VD:n samt medhjälparen som skötte bokföringen i elhandelsbolaget Kraft & Kultur. De två personerna åtalas för grovt svindleri alternativt grovt bokföringsbrott samt medhjälp till samma brott.

– Jag väcker delåtal för räkenskapsåret 2003. Åtalet avser en balanspost i årsredovisningen som heter upplupna intäkter och påverkar resultatet. Posten har upptagits till cirka 150 miljoner kronor för högt belopp, uppger vice chefsåklagare Lennart Gollard vid Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten har utrett räkenskapsåren 2003-2010 i bolaget Kraft & Kultur. Den första delen som det nu väcks åtal i gäller räkenskapsåret 2003 och avser, enligt åklagaren, felaktigheter i den årsredovisning som upprättades i juni 2004.

Resterande räkenskapsperiod 2004-2010 har också varit föremål för utredning och där väntas beslut i åtalsfrågan i slutet av augusti i år. Åklagaren har begärt att all brottslighet skall handläggas i ett mål för bestämmande av en för brottsligheten gemensam påföljd. Därför har åklagaren också begärt att rätten avvaktar med målets utsättande till huvudförhandling till dess beslut fattats i åtalsfrågan i resterande del.

Utredningen kring Kraft & kultur har pågått sedan ägarna, Troms Kraft, i november 2011 gjorde en polisanmälan till Ekobrottsmyndigheten. Åklagaren Lennart Gollard har drivit ärendet sedan augusti 2012. Den åtalade VD:n I Kraft & Kultur satt, under april och maj 2012, häktad i ärendet misstänkt för grovt bokföringsbrott.

– Ärendet har varit mycket komplicerat och svårutrett, bolagets räkenskapsinformation är inte i alla delar bevarad, utredningen omfattar ett flertal år och berör två länder, berättar Lennart Gollard.

Åklagaren meddelar också att han inte kommer att låta sig intervjuas eller uttala sig i ärendet förrän efter förhandlingarna och efter det att dom har meddelats.

– Detta ärende har varit mycket uppmärksammat medialt. Jag har av hänsyn till utredningsmaterialets omfattning och en kommande domstolsprocess valt att inte uttala mig i ärendet förrän efter det att domstolen har meddelat dom, avslutar Lennart Gollard och understryker att allt som går att kommunicera i ärendet framgår av stämningsansökan och förundersökningsprotokollet som nu blir offentliga.

Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll är, i och med att åtal är väckt vid domstol, offentliga handlingar och kan begäras ut från Södertörns tingsrätt i mål B 5582-12.

För ytterligare information, kontakta:
Katinka Wall, pressansvarig
Tel:
073 - 517 35 20

Publicerat 2014-05-12. Uppdaterat 2014-05-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se