Start of content

Fällande dom för grovt insiderbrott

Hovrätten i Västra Götaland går på tingsrättens linje och dömer den tidigare chefen i bolaget Fingerprint Cards till ett års fängelse för grovt insiderbrott samt försök till grovt insiderbrott. En medåtalad döms till tio månaders fängelse.

De båda åtalade dömdes i tingsrätten för att ha genomfört, eller försökt att genomföra, insideraffärer vid elva olika tillfällen mellan april 2010 och mars 2012. Hovrätten anför bland annat att flera av affärerna utförts med ”en anmärkningsvärd träffsäkerhet”.

- Domen är viktig eftersom den visar att vi har möjlighet att utreda och få personer dömda till fängelsestraff för insiderbrott, och det utan att kunna visa hur information överförts i varje enskilt fall, säger kammaråklagare Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare, som drivit målet tillsammans med kammaråklagare/förundersökningsledare Cecilia Trossmark.

”Hovrätten ansluter sig beträffande skuldfrågorna i allt väsentligt till tingsrättens bedömningar. Den bevisning som tillkommit i hovrätten förändrar enligt hovrättens bedömning inte bevisläget”, skriver Hovrätten i domen.

Hovrättens dom innebär också att de båda personerna solidariskt ska betala drygt 1 miljon kronor som de fått i vinst på sina olagliga insideraffärer.

Domen kan överklagas senast den 11 juni.

För ytterligare information:

Katinka Wall, pressansvarig
Tel: 010 - 562 96 50
Mobil: 073 – 517 35 20

Publicerat 2014-05-15. Uppdaterat 2014-05-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se