Start of content

41-åring häktad i Sverige för ekobrott i Spanien

Mannen dömdes förra året av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse för grovt narkotikabrott. Efter att ha överklagat domen i Svea hovrätt beslutade hovrätten i tisdags förra veckan att 41-åringen skulle försättas på fri fot. Dagen efter greps mannen i Sverige på uppdrag av spanska myndigheter. Stockholms tingsrätt beslutade i fredags att häkta 41-åringen.

Bakgrunden till begäran om överlämnande är en europeisk arresteringsorder från spanska myndigheter. Misstankarna handlar om ekonomisk brottslighet i Spanien.

- Konkret innebär den europeiska arresteringsordern att svenska Ekobrottsmyndigheten ska agera som en förlängd arm till den spanska motsvarigheten och att man begär att 41-åringen ska överlämnas för lagföring i Spanien, säger chefsåklagare Anna Åkesson på Ekobrottsmyndigheten.

I en europeisk arresteringsorder ska ingen prövning i sak avseende misstankarna göras. Åklagaren sköter kontakterna med den utfärdande statens myndighet och ska under en utredning ta reda på om det finns några hinder mot ett överlämnande. Om inga hinder finns ska överlämning ske. Överlämning beslutas av svensk domstol. 

- En svensk medborgare som överlämnas kan begära att bli återförd till Sverige för avtjänande av ett eventuellt straff. Den utfärdande staten ska i så fall utfärda garantier för detta och rätten ska ange i sitt beslut att det är ett villkor för överlämnande att garantierna kommer att uppfyllas, berättar chefsåklagare Anna Åkesson.

I fredags hölls häktningsförhandlingar i Stockholms tingsrätt. Ingen av parterna begärde stängda dörrar och åklagaren redogjorde ärendet inför rätten och åhörarna. Det föreligger också fullständig partsinsyn i ärendet, vilket innebär att 41-åringen har rätt att ta del av all information i ärendet. 

Fakta: Europeisk arresteringsorder

En europeisk arresteringsorder grundas på principen om ömsesidigt förtroende för varandras rättssystem och som i sin tur bygger på ett EU-rambeslut. Det innebär att ett beslut som fattas av en utfärdande stat ska erkännas och verkställas i den verkställande staten. Vidare innebär detta också att överlämnade ska ske om det inte finns hinder mot ett överlämnande enlig någon av de grunder som anges i kapitel 2 i arresteringsorderlagen eller i svensk grundlag.

Det är tingsrätten som beslutar om överlämnande ska ske. Beslutet kan överklagas till hovrätten och Högsta domstolen.

Huvudregel är att tingsrätten ska fatta beslut senast inom 30 dagar från gripandet av den eftersökte.

Publicerat 2014-06-05. Uppdaterat 2014-06-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se