Start of content

Ekonomichef fälls i hovrätten för insiderbrott

En ekonomichef i ett noterat bolag dömdes igår av Göta hovrätt för insiderbrott. Mannen frikändes förra året av i Jönköpings tingsrätt, men åklagaren överklagade domen till Göta hovrätt som nu gör en annan bedömning.

Med stöd av marknadsmissbrukslagen fann hovrätten att mannen indirekt gjort sig skyldig till insiderbrott med påföljden villkorlig dom och dagsböter.

- Domen visar att det inte behöver föreligga någon fullständig visshet om att en eventuell kurspåverkande händelse verkligen blir av för att det ska vara insiderinformation som man inte får handla på. Det räcker med att det finns en realistisk möjlighet att omständigheten förverkligas, säger kammaråklagare Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Ekonomichefen åtalades förra året för att ha köpt aktier i det bolag han var anställd i, trots att han fått insiderinformation om att bolaget låg i förhandlingar om att köpa upp ett större familjeföretag. Mannen som hade en hög ställning i bolaget medgav att han var en så kallad insynsperson, men nekade till insiderbrott då han inte haft någon detaljerad information om avtalet som var på väg att tecknas.

Jönköpings tingsrätt frikände mannen i november 2013 och menade att informationen inte var tillräckligt specifik eftersom det fram till avtalstecknandet rådde osäkerhet om affären skulle bli av. Affären blev dock av och aktiekursen steg.

Hovrättens dom som kom igår, bland annat mot bakgrund av rättsfall från EU-domstolen, att även mellanliggande steg i en sådan förhandlingsprocess som det var fråga om i det här fallet måste utgöra insiderinformation. Mannen dömdes för insiderbrott till villkorlig dom och 80 dagsböter à 1 000 kr. Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden samt kostnaden i hovrätten för försvararen.

Publicerat 2014-06-17. Uppdaterat 2014-06-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se