Start of content

Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen

Från den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten.

Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.

- Lagen blir ett användbart verktyg för alla inom polisen som kommer i kontakt med oförklarliga pengar eller penningtransaktioner. Nu får vi bättre förutsättningar att komma åt pengarna som är drivkraften i den organiserade brottsligheten, säger Per Wadhed, enhetschef på Rikskriminalpolisen.

De nuvarande bestämmelserna om penninghäleri ersätts den 1 juli 2014 av den nya brottsrubriceringen penningtvättsbrott. Syftet är att göra det lättare för polis och rättsväsende att förverka kriminellas pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet.

Penningtvätt har idag en given plats inom den organiserade brottsligheten. Penningtvätt är när pengar omvandlas från brottslig verksamhet genom olika transaktioner till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. För att dömas för penningtvättsbrott krävs det att det kan styrkas att den aktuella egendomen kommer från brott eller brottslig verksamhet. Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier.

- Den nya lagstiftningen är välkommen. Den ger oss inte bara bättre möjligheter att arbeta med kriminalitet som ger vinster i Sverige, utan ger också möjligheter att utveckla det internationella samarbetet, säger överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten.

I den nya lagen kriminaliseras också så kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv har begått. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras brottsvinster.

År 2010 tillsattes Penningtvättsutredningen som lämnade sitt betänkande SOU 2012:12. Utredningen föreslog lagförändringar som innebär att lagstiftningen om penningtvätt blir mer överskådlig och lättare att tillämpa. Förslagen innebär också att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott. Brottsrubriceringarna penninghäleri och penninghäleriförseelse ändras till penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse.

Fakta: Ny lag om penningtvättsbrott

  • Den nya lagen gäller från 1 juli 2014
  • Straffansvaret ska omfatta även den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt)
  • Så kallad självtvätt blir kriminaliserad. Straffansvar ska gälla för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070 – 250 44 29

Publicerat 2014-06-30. Uppdaterat 2014-06-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se