Start of content

Tidigare VD döms i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan

Största ägaren och före detta VD:n för bolaget Lucent Oil AB, noterat på marknadsplatsen Aktietorget, döms idag vid Svea hovrätt för otillbörlig marknadspåverkan. Han döms för att vid sju tillfällen gjort aktietransaktioner mellan sig själv och sina närstående på Aktietorget och därmed påverkat priset och volymen i aktien.

– Priset på en aktie handlar om vad ett bolag är värt och priset ska sättas genom att köpare och säljare möts på marknaden. Genom att handla på detta sätt så blir köpare och säljare vilseledda. Det här är den första domen i Sverige som klart och tydligt slår fast just detta - att det är brottsligt att handla aktier på marknaden där priset eller volymen i praktiken är bestämt på förhand, menar kammaråklagare Jan Leopoldson på finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Tingsrätten ogillade tidigare åtalet med motiveringen att transaktionerna utgjorde en verklig ägandeförändring och var att bedöma som kommersiellt betingade och avspeglade verkliga förhållanden. Tingsrätten menade också att VD:n och de närstående hade legitima och marknadsmässiga skäl för sitt handlande.

I Hovrätten justerade åklagaren åtalet till att handeln mellan VD:n och närstående hade utförts med i förväg bestämda villkor, som pris och volym samt att störste ägaren och före detta VD:n i Lucent Oil med vetskap om vilka villkoren skulle bli, genomfört transaktionerna på marknaden.

Hovrätten slår idag fast att handel där villkoren har bestämts på förhand inte bör ske på en marknadsplats eftersom det strider mot de grundläggande förutsättningarna för handel på värdepappersmarknaden och att den före detta VD:n i det här fallet otillbörligt har påverkat priset och volymen i aktien Lucent Oil.

Min förhoppning är att denna hovrättsdom kommer att ge vägledning för aktörerna på aktiemarknaden om hur en korrekt handel bör gå till, säger kammaråklagare Jan Leopoldson.

 

Svea hovrätt dömde idag den tidigare VD:n till dagsböter 60 x 1 000 kr (60 000 kr) för otillbörlig marknadspåverkan i bolaget Lucent Oil AB.  

Svea hovrätt, mål B 440-14.

Publicerat 2015-10-29. Uppdaterat 2015-10-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se