Start of content

Tidigare anställd vid Gränges åtalas för grov trolöshet mot huvudman

En man som arbetat som försäljare och inköpare av skrot vid industrikoncernen Gränges Sweden AB åtalas idag vid Norrköpings tingsrätt. Mannen ska enligt åklagaren ha sålt restskrot från sin arbetsgivare till en egen uppköpare i Tyskland och därmed tjänat 19,3 miljoner. Han ska dessutom ha låtit sin arbetsgivare stå för själva fraktkostnaderna till en summa av 2 miljoner.

I april i år anmälde Skatteverket mannen till Ekobrottsmyndigheten för skattebrott och bokföringsbrott. Dessa brottsmisstankar uppdagades efter en revision av mannens enskilda firma. Brottsrubriceringarna kom dock att förändras till trolöshet mot huvudman under utredningen.

Som försäljare och inköpare hade mannen en förtroendeställning i Gränges Sweden AB med bland annat uppgift att sköta bolagets ekonomiska angelägenheter. EBM och skattebrottsenhetens utredning visar att mannen har sålt skrot tillhörande sin arbetsgivare för drygt 19 miljoner kronor, säger Susanne Hedberg Norén kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping.  

Enligt åtalet ska brotten ha begåtts under perioden maj 2012 till juni 2015.

Tingsrätten har beslutat om kvarstad, det vill säga tillfälligt beslagtagande, för målsägandens Gränges skadeståndsanspråk. Tillgångar har också säkrats av Kronofogdemyndigheten på drygt 8 miljoner kronor.

Publicerat 2015-11-05. Uppdaterat 2015-11-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se