Start of content

Åtal mot revisorerna i Saab

Idag väcks åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot de två huvudansvariga revisorerna i Saab Automobile AB för grovt osant intygande i samband med revisionen i Saab 2010.

De auktoriserade revisorerna har enligt åklagaren undertecknat revisionsberättelse och årsredovisning för SAAB Automobile AB avseende år 2010 någon gång under tiden 7 – 8 april 2011, trots att revisionen inte var avslutad vid angivet datum.

Revisorerna har sedan enligt åtalet avsiktligt osant intygat att revisionsberättelsen avgivits den 5 april 2011.

Brottet är grovt med hänsyn till bolagets storlek, antalet intressenter samt att förfarandet innefattat missbruk av tjänsteställning, skriver chefsåklagare Olof Sahlgren vid Ekobrottsmyndigheten i åtalet.

 

Publicerat 2015-12-21. Uppdaterat 2015-12-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se