Start of content

Samordnat tillslag mot finskt konsultbolag

Ekobrottsmyndigheten i Umeå genomförde på tisdagsmorgonen ett större tillslag rörande grova skattebrott, grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

- För att säkra bevisning och stoppa verksamheten har Ekobrottsmyndigheten idag utfört ett samordnat tillslag dels på flera orter i Norrbotten, Sverige såväl som i Spanien och Finland. Tillslaget sker i samverkan mellan SKV, Skattebrottsenheten, Kronofogdemyndigheten och Polisen, säger kammaråklagare Niklas Jeppsson på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

De misstänkta brotten är begångna i näringsverksamhet bedriven av ett konsultföretag registrerat i Finland. Brotten rör bland annat icke redovisade fakturor. Dessutom har bolaget uppgett att de hade sin huvudsakliga verksamhet i Finland och att resultatet av verksamheten i Sverige därför skulle bli noll. Vid kontroll med finska myndigheter har bolaget inte redovisat någon verksamhet i Finland.

Konsultbolaget tillhandahåller arbetskraft åt företag verksamma inom gruvindustrin i Norrbotten. Vid kontroll av bolagets företagskonto i en svensk bank har bolag betalat in stora summor under 2012-2014 samtidigt som bolaget gjort överföringar till ca 50 personers konton. Trots detta har bolaget bara redovisat en mindre momspliktig försäljning till Skatteverket samt, då bolaget inte varit registrerad som arbetsgivare, inte några arbetsgivaravgifter.

Publicerat 2015-02-10. Uppdaterat 2015-02-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se