Start of content

Tre häktade misstänkta för grova brott

Stockholms tingsrätt har i eftermiddag häktat tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.

Två personer har häktats på grund av misstankar om grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott och den tredje på grund av misstankar om grova bokföringsbrott och medhjälp till grova bokförings- och skattebrott. 

Häktningsförhandlingarna rörde endast misstankar om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott och således inte eventuella misstankar om terrorismfinansiering. Misstankar om terrorismfinansiering utreds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål vid Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen som har inlett en parallell förundersökning. 

Förundersökningssekretess råder i ärendet. Någon ytterligare information kan i nuläget inte lämnas.

Publicerat 2015-02-20. Uppdaterat 2015-02-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se