Start of content

Hovrättsdom i storskalig cigarettsmuggling

Göteborgs tingsrätts dom stod fast i hovrätten. Med undantag för några mindre justeringar blev hovrättens utfall fängelsestraff och stora värdeförverkanden för de tre män som i början på januari i år, dömdes till fängelse för inblandning i ett omfattande brottsupplägg där över 100 miljoner cigaretter köptes och smugglades in i Sverige.  

– Hovrättens dom är ett kvitto på den framgångsrika samverkan som vi har haft i utredningen mellan oss på EBM, Tullverket, Skatteverket och utländska myndigheter, säger kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Totalt omfattade åtalet 28 miljoner cigaretter som smugglats in i Sverige. Under utredningen upptäcktes dessutom ytterligare 80 miljoner cigaretter i transporter som ska ha haft Västra Frölunda som slutdestination.

Samhället har allt att vinna på god samverkan mellan myndigheterna när det gäller brottsbekämpning. De stora förlorarna blir de organiserade kriminella, säger Anders Berndtson-Sandell.

Påföljder
Huvudmannen fick 4 år 11 månader, hans medhjälpare fick 2 år, företrädaren för bolaget som hade köpt in cigaretterna fick 1 år 6 månader.

Förutom hårda fängelsestraff dömdes huvudmännen att betala 15,4 miljoner kronor, vilket motsvarade försäljningspriset i butik av två laster cigaretter sålda på svarta marknaden. Totalt beslagtogs cirka 50 miljoner cigaretter inom ramen för detta ärende.

Hovrätten för Västra Sverige, Mål nr: B 1366-15

Se även tidigare pressmeddelande: Fängelsestraff för storskalig cigarettsmuggling

Publicerat 2015-03-31. Uppdaterat 2015-03-31

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se