Start of content

Hovrätten fastställer fängelsedom för grovt svindleri i Cefour

Hovrätten fastställer idag Stockholms tingsrätts dom för brott begångna kring vinbolaget Cefour. Tre personer döms till fängelse för grovt svindleri. De två huvudmännen döms även för insiderbrott. Hovrätten fastställer också tingsrättens beslut om förverkande på 8,9 miljoner kronor. Vilket innebär att pengarna tillfaller staten när domen vinner laga kraft.  

Hösten 2013 väcktes åtal för svindleri och insiderbrott mot tidigare styrelseordförande samt två andra personer med koppling till vinbolaget Cefour. Idag kom domen från Svea hovrätt.

Hovrätten delar tingsrättens bedömningar avseende straffvärde och val av påföljd för samtliga tilltalade. Det innebär att påföljden blir två års fängelse för de två huvudmännen samt ett års fängelse för den tredje mannen. Männen döms också till näringsförbud. De två huvudmännen får näringsförbud i fem år och den tredje mannen får näringsförbud i tre år.

– En snabb och skickligt genomförd brottsutredning har följts av en rejäl genomlysning i både tingsrätt och hovrätt. Domarna är bra skrivna och utförligt motiverade och domen i hovrätten avseende grovt svindleri, grovt insiderbrott och ett förverkande på nära nio miljoner kr är mycket väl avvägd, säger kammaråklagare Arne Fors vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

De tre personerna döms för att ha drivit upp aktiekursen med hjälp av att sprida vilseledande uppgifter om ett eventuellt bud på Cefour, i ett pressmeddelande. Uppgifterna fick Cefours aktiekurs att stiga med 52,4 %. Därefter sålde en av huvudmännen aktierna och de inblandade gjorde en vinst på drygt 8,9 miljoner.

Publicerat 2015-04-29. Uppdaterat 2015-04-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se