Start of content

Fällande dom i Hovrätten avseende 118 108

Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper domen i Malmö tingsrätt i 118 108-målet. Det blev framgång i alla delar för åklagarna i hovrätten.

- Jag tycker att domen skickar viktiga signaler ut i samhället att den här typen av verksamhet utgör grov och organiserad brottslighet, vilket leder till långa fängelsestraff. Det är också en upprättelse för alla de målsägande, som blivit lurade men inte fick skadestånd i tingsrätten, säger kammaråklagare Anna Palmqvist, vid åklagarmyndigheten i Malmö.

- Samverkan över myndighetsgränserna är också en bidragande faktor till att vi lyckats här. Åklagarmyndigheten har arbetat nära åklagare vid ekobrottsmyndigheten.

De tre stod åtalade för bland annat grovt bedrägeri för användandet av bluffakturor. De döms för sammanlagt 501 fall av fullbordade grova bedrägerier till ett värde av 4,3 miljoner kronor.

Gärningarna har bestått i att de tilltalade ringt upp påhittade kunder och krävt de på pengar för påstått ingångna avtal. Flertalet personer än de tre huvudtilltalade har varit med på brottsupplägget. I tingsrätten ogillades många åtalen mot säljarna. De säljare som åklagaren har överklagat har dömts i hovrätten och fått strängare straff. Hovrätten gör här bedömningen anser att ”säljarna” agerat tillsammans och i samförstånd och därför kan dömas som medgärningsmän. Straffvärdet är sex års fängelse.

I dagens dom skriver hovrätten att verksamheten i bolaget ”varit allt igenom oseriös och haft som syfte enbart att lura de kunder man kontaktade. Brottsligheten har utövats i en organiserad form, skett systematiskt och föregåtts av planering. Den har präglats av hänsynslöshet och förslagenhet”. Hovrätten anser därför liksom tingsrätten att brotten varit av så farlig art att de ska bedömas som grova.

Publicerat 2015-05-06. Uppdaterat 2015-05-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se