Start of content

Pressmeddelande: Tolv personer åtalas för osanna fakturor

Idag åtalas tolv personer vid Malmö tingsrätt för att på olika sätt ha varit involverade i ett upplägg kring osanna fakturor i tio kommandit- och aktiebolag i Helsingborgstrakten.

Brottsmisstankarna avser grova bokföringsbrott, grova skattebrott samt grovt penningtvättbrott.

- Helsingborgsbolagen har enligt åklagaren ställt ut osanna fakturor för bland annat personaluthyrning, bygg-, rivnings- och städtjänster, material och arbetsmaskiner, berättar Mats Mattsson, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten vid Malmö.

För att ge sken av att de fakturerande bolagen kunde uppvisa en riktig verksamhet med verkliga kostnader, så menar åklagaren att bolagen har upprättat egna leverantörsfakturor utställda av andra bolag i kretsen. Upprättade fakturor har delvis bokförts och skattedeklarationer delvis redovisats, men betalning av skatter och avgifter har till stor del uteblivit. Genom förfarandet har bolagens levnadstid förlängts, innan skatteskulderna till slut blev för stora och konkursen var oundviklig.

- Många olika bolag har avlöst varandra över tiden och det ser ibland ut som ett stafettlopp där nya bolag tar vid efter de som gått i konkurs, säger Mats Mattsson.

Utredningen har pågått sedan sommaren 2014 och omfattar år 2010 och framåt. Bland annat telefonavlyssning, spaning samt kartläggning av banktransaktioner och har skett i samverkan med Skatteverket. Fler än 100 förhör har hållits med misstänkta och fakturamottagare.

Vid en husrannsakan som gjordes i november 2014 i verksamhetens senaste kontors-lokal i södra Helsingborg påträffades den dator som misstänks ha använts för upprättande av fakturor sedan starten 2009. I datorn påträffades fler än 1 300 upprättade fakturor uppgående till drygt 68 mkr, varav åtalet kommer att omfatta ca 500 fakturor om ca 32 mkr. Över 100 företag har bekräftats som fakturamottagare.

En stor del av betalningen av de fakturerade beloppen har överförts mellan olika bolag, för att flera gånger i veckan plockas ut i kontanter på bankkontor i nordvästra Skåne.

Idag sitter fyra misstänkta huvudmän häktade, varav en person misstänks ha varit den som styrt verksamheten i de tio bolag som nu är föremål för åtalet. Den påstådde huvudmannen har inte varit officiell företrädare för något av bolagen. Totalt har sju personer varit häktade under utredningen. 

Fakta: Brottsrubricering

Osanna fakturor

Att en faktura är osann kan bero på att fakturans innehåll är oriktigt, men ofta är den osann för att varor och tjänster inte kommer från de fakturerande bolagen. Osanna fakturor kan exempelvis användas när arbete utförs helt svart med eller utan fakturamottagarens medverkan, när fakturamottagaren vill plocka ut skattefria pengar från sitt företag eller har behov av att tillgodoräkna sig ingående moms.  

Publicerat 2015-05-19. Uppdaterat 2015-06-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se