Start of content

Åtal för grovt skattebrott

Idag åtalas sju personer för att i samråd medvetet lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket. De åtalas vid Haparanda tingsrätt.

Åtalet rör grovt skattebrott i form av fusk med moms och arbetsgivaravgifter för ett företag verksamt inom gruvindustrin. Brotten ska ha begåtts under en treårsperiod, mellan 2012 till 2015.

EU:s samarbetsorgan inom straffrätt, Eurojust, har bidragit med att bland annat samordna operationen, samt med att underlättat rättshjälp till Spanien och Finland. Den omfattar bland annat hemlig telefonavlyssning och upprättande av bilaterala kontaktvägar. Därefter har samordningsmöte på Eurojust skett för utredningsgrupperna.

Ett samordningscenter har även inrättats vid Eurojust i samband med tillslaget tillsammans med Spanien och Finland. Samordningscentrat innebar sedvanliga tillslagsåtgärder, och verkställande av två arresteringsorder samt överlämnande av beslag.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av kammaråklagare Lotta Sundström på telefon 010-56 297 92 mellan klockan 12.30-14.00.

Fakta: Brottsrubriceringar 

Skattebrott

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg. 

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 010 - 562 92 32

Publicerat 2015-06-12. Uppdaterat 2015-06-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se