Start of content

34 personer får skärpta straff för assistansbedrägerier

Igår meddelade Svea hovrätt att samtliga 34 personer, som i juni förra året dömdes i Södertälje tingsrätt, nu även döms i hovrätten för mångmiljonbedrägerierna mot Försäkringskassan. Hovrättens dom innebär en straffskärpning med 9 månader för den ena huvudmannen. De två huvudmännen döms till fängelse i 6 år respektive 5 år och 6 månader.

Från augusti 2005 till november 2012 har Försäkringskassan genom vilseledanden och oriktiga uppgifter förmåtts att betala ut nästan 30 miljoner kronor till Elma Personlig Assistans AB och de åtalade. Den organiserade brottsligheten beskrivs som ett systemhotande angrepp på välfärdssystemet. Flera av personerna döms också för att ha använt sina påhittade löner som underlag för att få ut olika socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan.

En mycket viktig dom och ett resultat av ett omfattande utredningsarbete mellan flera samverkande myndigheter säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten.

Hovrätten gör i stora delar samma bedömningar som tingsrätten. Till skillnad från tingsrätten finner dock hovrätten att de organiserade bedrägerierna med assistansersättning ska rubriceras som grova bedrägerier i stället för grova bidragsbrott.

De flesta som dömts ska också betala skadestånd till Försäkringskassan till ett sammanlagt belopp om 31 miljoner kr. Försvararkostnaderna i hovrätten har uppgått till omkring 40 miljoner kr.

Bakgrund
Ett tjugotal personer med assistansbehov har varit i centrum för bedrägerierna. Ingen av dessa personer är misstänkta för brott. Det rör sig om sjuka och handikappade personer med i flera fall stora stödbehov som i olika omfattning beviljats rätt till ersättning för personlig assistans av Försäkringskassan.

Flera av de dömda har varit anställda som personliga assistenter hos Elma Personlig Assistans AB utan att ha utfört något arbete. Tidrapporter i deras namn har i stor omfattning upprättats för påstått arbete. Tidrapporterna har utgjort underlag för assistansräkningar till Försäkringskassan som i sin tur har betalat ut mångmiljonbelopp till Elma. Elma har sedan betalat en så kallad vit lön till de påstådda assistenterna, som sedan helt eller delvis har återbetalats till Elmas ägare. Pengarna har sedan använts för privat bruk för Elmas ägare samt till så kallade svarta löner till personer som kan ha utfört assistans. Någon standardmässigt godtagbar assistans har dock inte utförts, eller endast i mindre omfattning än Försäkringskassans beslut gett rätt till. Detta har lett till att några av personerna med assistansbehov också har lidit men.

Publicerat 2015-07-24. Uppdaterat 2015-07-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se