Start of content

Fällande dom i Solna Tingsrätt gällande grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott

Fällande dom i Solna Tingsrätt gällande grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott

Tre personer döms av Solna Tingsrätt till fängelse för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri, två personer frikänns i mål nummer B 1290-15.

Brotten är grova med hänsyn till att man har satt förfarandet i system, det avsett betydande belopp samt med användande av osanna fakturor. Åklagarna i målet har ännu inte tagit ställning till om de har för avsikt att klaga på domen.

Frågor med anledning av rättegång och domen besvaras av chefsåklagare Anna Åkesson på telefon 010-562 90 19.

Fakta: Brottsrubriceringar

Skattebrott

Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg.

Bokföringsbrott

Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

 

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 010 - 562 92 32

Publicerat 2015-07-03. Uppdaterat 2015-07-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se