Start of content

Fängelsestraff för Kraft & Kulturs tidigare VD

Kraft & Kulturs tidigare VD döms vid Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Han får också näringsförbud i fem år.

Brotten begicks mellan 2003-2010. VD:n har uppsåtligen offentliggjort vilseledande uppgifter genom att under balansposten Upplupna intäkter låtit bokföra intäkter med alltför höga belopp. Brottsligheten har varit systematisk och avsett betydande belopp. VD:n döms därför för grovt svindleri i åtta fall. Han har genom sitt handlande också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott.

Tre medarbetare stod också åtalade. Två av dem har genom oaktsamhet främjat brottsligheten och döms därför till villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till svindleri och grovt bokföringsbrott. Åtalet mot den tredje medarbetaren ogillas.

Bakgrund

Kraft & Kultur var ett dotterbolag till den norska energikoncernen Troms Kraft AS. Troms Kraft konstaterade efter en internutredning av faktureringen och bokföringen i Kraft & Kultur i november 2011 att ett belopp om ca 1,5 miljarder kr i årsbokslutet för 2010 saknade substans i verkligheten. Kraft & Kultur anmäldes till Ekobrottsmyndigheten och VD:n satt häktad under april och maj 2012.

Det första delåtalet, gällande räkenskapsåret 2003, väcktes i maj 2014 och avsåg felaktigheter i den årsredovisning som upprättades i juni 2004. Det andra delåtalet, som väcktes i februari 2015, omfattar räkenskapsperioden 2004-2010.

Frågor med anledning av domen besvaras av vice chefsåklagare Lennart Gollard på telefon 010-562 91 00.

Fakta: Brottsrubriceringar

Bokföringsbrott

Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

Svindleri

Ett brott som innebär att någon uppsåtligen sprider vilseledande uppgifter bland allmänheten med syftet att exempelvis påverka bedömningen av ett företags ekonomi, och på så sätt orsakar ekonomisk skada.

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 010 - 562 92 32

Publicerat 2015-07-08. Uppdaterat 2015-07-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se