Start of content

Vi får förfrågningar om Uber

Ekobrottsmyndigheten är väl medveten om fenomenet om de snabbt framväxande tjänsterna, som utmanar vår befintliga struktur när det gäller skatteintäkter och regelverk.

I samarbete med Skatteverket, Transportstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten med flera så tittar vi på att regelverk efterföljs och skatter betalas på ett korrekt sätt.

Eventuella brottsanmälningar som inkommer mot Uber hanteras på ett sedvanligt sätt inom den myndighet som berörs. I den mån det skulle pågå en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten är den i så fall sekretessbelagd i det enskilda ärendet.

Mer än det här kan inte Ekobrottsmyndigheten säga i dagsläget.

Publicerat 2015-07-07. Uppdaterat 2015-07-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se