Start of content

Pressmeddelande: Fängelsestraff för svart arbetskraft

Sju personer har åtalats för att genom ett finskregistrerat bolag hyrt ut svart arbetskraft under åren 2012-2014 till ett företag inom gruvindustrin i Kiruna. Igår dömdes fem av personerna i Haparanda tingsrätt för bland annat grovt skattebrott.

Genom att det finska bolaget registrerat sig för moms i Sverige och även redovisat i sammanhanget obetydliga belopp till Skatteverket har verksamheten inte ådragit sig de svenska myndigheternas intresse, berättar Lotta Sundström, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Det var i samband med en tredjemansrevision i ett factoringbolag som verksamheten uppdagades. Tredjemansrevision är den möjlighet som Skatteverket har att självständigt samla in uppgifter som ska användas för kontroll av annan än den som revideras. 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har samarbetat nära i detta ärende. En annan viktig förutsättning för att utreda och lagföra brotten har varit ett framgångsrikt samarbete som funnits mellan svenska, spanska och finska myndigheter, biträdda av Eurojust - EU:s rättsliga samarbetsorgan.

Två av huvudmännen var bosatta utomlands, i Spanien och i Finland. Vid ett gemensamt tillslag kunde de sju misstänkta gripas samtidigt och viktiga bevis kunde säkras.

Åklagaren yrkade i första hand att de sju skulle anses ha begått skattebrottet gemensamt i ett brottsupplägg på samma sätt som vid t.ex. ett bankrån. De sju har var och en haft sin roll för att undanhålla staten skatt om drygt 5,2 miljoner kronor. Haparanda tingsrätt höll med om att fem av dem ingått i ett brottsupplägg men ogillar åtalet i den delen beträffande två av de åtalade.

Därutöver hade fyra av dem åtalats för grovt bokföringsbrott begånget under samma tid i det finska bolaget. Haparanda tingsrätt fäller tre av dem för det brottet och ogillar åtalet mot den fjärde. Två av dem fälls även för egna skattebrott för de inkomster de uppburit från det finska bolaget.

Vd:n för Kirunabolaget fälls för trolöshet mot huvudman i tre fall. Han har styrt över pengar, som egentligen skulle betalas till Kirunabolaget, till sitt privata konto.

De två huvudmännen döms till fängelse 3,5 år, den svenska platschefen till fängelse 2,5 år och dennes ställföreträdare till 2 års fängelse. Den nytillträdde bolagsmannen döms till ett års fängelse och vd:n i Kirunabolaget till villkorlig dom och böter.

Publicerat 2015-08-27. Uppdaterat 2015-08-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se