Start of content

Åtal för grova ekobrott i Samtid & Framtid AB

Idag väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot en styrelseledamot i bolaget Samtid & Framtid AB, för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Ytterligare en person åtalas för medhjälp till dessa brott. Brotten räknas som grova då det har rört sig om mycket stora belopp. Åtalet väcks vid Södertörns tingsrätt.

Åtalet rör händelser under perioden 2013-2014. Samtid & Framtid AB är ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, som ingår i sfären kring Sverigedemokraterna.

Efter en anmälan från Skatteverket förra året har Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Skattebrottsenheten utrett alla transaktioner vid bolaget Samtid & Framtid. Flertalet personer med koppling till bolaget och Sverigedemokraterna har hörts under utredningen.

Utredningen har visat att man har deklarerat inkomstskatt och moms felaktigt, vilket i detta fall räknas som grova skattebrott. Vi har också funnit att man har åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att bokföra allt i efterhand, alldeles för sent. Osanna fakturor har även använts som verifikationer i bokföringen. Eftersom det rör sig om mycket stora belopp räknas brotten som grova, säger vice chefsåklagare Jakob Holmberg, på Ekobrottsmyndigheten. 

I egenskap av styrelseledamot har den åtalade felaktigt deklarerat utgående moms för bolaget Samtid & Framtid AB avseende momsredovisningsperioden för fjärde kvartalet 2013.

Enligt åtalet har han också gjort sig skyldig till att lämna felaktiga uppgifter i inkomstskattedeklarationen för bolaget samt lämnat felaktiga uppgifter i Skattedeklarationer till Skatteverket för fyra momsredovisningsperioder för ingående moms under vart och ett av kvartal 1-4 2013 för bolaget Samtid & Framtid AB.

Som företrädare för bolaget under år 2013 har den åtalade uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen.

De båda åtalade nekar till brott.

Frågor med anledning av åtalet besvaras av vice chefsåklagare Jakob Holmberg på telefon:
010 – 562 91 08 mellan kl. 14.00 -16.00.

Fakta brottsrubriceringar

Skattebrott
Ett brott som innebär att någon medvetet lämnar en felaktig uppgift till skattemyndigheten, eller låter bli att lämna uppgifter om sina inkomster, vilket leder till att skatten blir för låg. 

Bokföringsbrott
Ett brott som innebär att någon uppsåtligen eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen.

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070-250 44 29

Publicerat 2015-09-29. Uppdaterat 2015-09-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se