Start of content

Framgångsrikt tillslag i stor internationell momskarusellhärva

Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag igår. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för att ha lurat EU på moms till ett sammanlagt belopp på cirka 3 miljarder kronor.

Omkring 200 poliser i Europa deltog i gårdagens tillslag. Europol tillhandahöll ett mobilt kontor vilket möjliggjorde informationsutbyte och analys i realtid av insamlad information från hela Europa.

I Sverige gjordes för knappt ett år sedan ett första tillslag vilket resulterade i flertalet husrannsakningar och förhör av flera personer. Omfattande utredningsmaterial erhölls vilket har bearbetats jämte material från övriga Europa, vilket fört utredningen framåt till gårdagens lyckade tillslag.

– Det är glädjande och inspirerande att EU visar sig ha såväl starka som uthålliga muskler och därpå en högst fungerande hjärna till att hålla ihop en så påtagligt stor utredning som pågått under så lång tid och kontinuerligt framgångsrikt växt till tämligen omfattande proportioner, säger kammaråklagare Carl Asterius som också är ansvarig för den svenska utredningen.

Gruppen bakom den misstänkta brottsligheten har använt en sofistikerad infrastruktur med så kallade ”buffer-företag och missing traders” samt företag fungerande som alternativa betalningsplattformar i syfte att tvätta brottspengar och genomföra pengatransfereringar mellan EUs medlemsstater och tredje länder.

– Igår gjordes en ytterligare husrannsakan samt vi lyckades gripa en person som Tyskland begärt överlämnad för att utredas i Tyskland anklagad för omfattande skattebrott rörande moms, säger kammaråklagare Carl Asterius.

Siffror i korthet

 

  • Antal gripanden: 18. Av dessa har 14 skett enligt europeisk arresteringsorder.
  • Antal order om frysning av tillgångar: 3
  • Antal husrannsakningar: 38
  • Antal förhör med misstänkta och vittnen: 10
  • Tillgångar tagna i beslag: Mer än 6,2 miljoner kronor, samt ett antal spärrade bankkonton i Schweiz.

Pressmeddelande från Eurojust

För ytterligare information nås kammaråklagare Carl Asterius på tel: 010-562 92 74 mellan kl. 16.30- 19.00 idag torsdag 20/10.

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 070-250 44 29

Publicerat 2016-10-20. Uppdaterat 2016-10-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se