Start of content

Tillslag mot grov ekonomisk brottslighet inom bilbranschen

Under tisdagsmorgonen gjordes ett tillslag mot ett företag inom bilbranschen i Norrköping. Misstankarna rör ekonomisk brottslighet och handlar om grovt försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Husrannsakan skedde på flera platser i Norrköping, bland annat i bolagets lokal samt hos företrädare för bolaget.

– Nästa steg blir att analysera det material vi tagit in samt hålla förhör med de misstänkta, säger Susanne Hedberg Norén, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.   

Tillslaget är en del av en förundersökning rörande ekonomisk brottslighet. Under utredningen av bolagets verksamhet har det framkommit att bolaget gjort utbetalningar till olika personer utan att bokföra dessa utbetalningar som lön och utan att redovisa arbetsgivaravgifter. 

Tillslaget genomförs för att säkra och samla bevis samt förhöra de misstänkta. Utöver denna information så råder förundersökningssekretess.

 

Insatsen skedde i samverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Polisens sektion för aktionsgruppsverksamhet, Skattebrottsenheten samt polisregion Öst.

 

Kontakter för media:
Katinka Wall, pressansvarig Ekobrottsmyndigheten, 010-562 96 50.
Jan Hofvenstam, kommissarie aktionsgruppen Polisen, 010- 56 655 31.

Publicerat 2016-10-11. Uppdaterat 2016-10-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se