Start of content

Stort tillslag mot illegal tobaksfabrik

Personer bakom omfattande tillverkning och försäljning av skattepliktig röktobak misstänks ha undanhållit staten 16-17 miljoner kronor i uteblivna punktskatter. Det menar åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som under två dagar har haft en pågående insats med tillslag mot ett 20-tal tobakshandlare, ett par grossister samt mot fabriken där tobaken tillverkats. Fem personer sitter anhållna i nuläget. Nio personer är misstänkta. Förutom de två huvudmännen har två asylsökande anhållits som tros ha arbetat i fabriken med tobakstillverkningen.

Vid tillslaget har kontanter, stora mängder förpackningsmaterial och tonvis tobak tagits i beslag.

– Det här rör sig om en organiserad produktion och försäljning av i vart fall åtta ton punktskattepliktig röktobak utan att tobaksskatt eller moms redovisats. Den punktskatt som skulle ha redovisats uppgår till 1,8 miljoner kronor per ton. I brottsupplägget har man efter produktion gått vidare via ett omfattande nät av distributionskanaler, som grossister och tobakshandlare, för att sälja tobaken svart på marknaden. Vi utgår även ifrån att grovt bokföringsbrott har begåtts då 18 miljoner kronor ej finns med i bokförda affärshändelser, berättar kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell.  

Det omfattade tillslaget har pågått under två dagar. Personer och bevismaterial har hämtats in i första hand i Göteborg men även på adresser i Uddevalla och Linköping. Förundersökningen har pågått sedan våren 2016 och tillslaget görs nu för att säkra bevisuppgifter och anhålla de misstänkta.

– De misstänks ha nyttjat asylsökande som svart arbetskraft. Arbetet har skett i särskilt inrättade lokaler med maskinell utrustning där man tillverkat röktobak i industriell skala, säger kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell.

Nästa steg blir att analysera bevis och fortsätta förhör med de misstänkta.  

– Råtobak som denna är avsedd för rullade cigaretter. I det här fallet motsvarar mängden tobak cirka 8 miljoner cigaretter, avslutar kammaråklagare Anders Berndtson-Sandell.  

Huvudmännen såväl som de som arbetat fabriken misstänks samtliga för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Återförsäljare och grossister misstänks samtliga för olovlig befattning med punktskattepliktiga varor.

 

I tillslaget har Ekobrottsmyndigheten samverkat med Polisen, Tullverket och Skatteverket.

Publicerat 2016-11-30. Uppdaterat 2016-11-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se