Start of content

Aktiebloggande läkarstudenter döms för grov otillbördig marknandspåverkan

Stockholms tingsrätt har idag dömt två läkarstudenter för flera fall av grov otillbörlig marknadspåverkan.

De två studenterna har köpt aktier i biotech-bolag på de mindre listorna och sedan publicerat blogginlägg med vilseledande uppgifter om sig själva och haussande uppgifter om bolagen. De har sedan under flera alias spridit blogginläggen genom olika kanaler i sociala medier. Läkarstudenterna har på så sätt fått aktiekursen att stiga. De har därefter sålt hela sitt aktieinnehav i de aktuella bolagen och därmed gjort en vinst på totalt ca 2,5 miljoner kronor. Vinsten har förverkats såsom utbyte av brott. Med beaktande av förverkandet har påföljden bestämts till villkorlig dom och dagsböter.

- Dagens dom är principiellt viktig eftersom den klargör att bloggsfären, internet och sociala medier inte är frizoner för aktiemanipulation och att systematiska upplägg som använder dessa kanaler i syfte att påverka prissättningen på aktier är otillbörliga och därmed brottsliga. Det gör att investerare fortsättningsvis kan känna förtroende för aktiemarknaden, säger Jan Tibbling, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

- Det som dock är ett bekymmer med domen är det låga straffvärdet som villkorlig dom och dagsböter innebär för den här typen av brott. Då denna dom i princip är den första i sitt slag, har denna dom ett viktigt signalvärde. Vi kommer nu analysera domen i sin helhet för att kunna fatta beslut om ett eventuellt överklagande, säger Jan Tibbling.

Mål B 5189-15

 

Publicerat 2016-12-22. Uppdaterat 2016-12-22

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se